Title Page

 • Kontrola areálu

Body kontroly

Generální úklid pracoviště

 • Od prachu, špón, pilin

 • Okolí stroje / nářadí / pracovní stoly (vč. vysavačů a filtrů)

 • Sběrné nádoby – vyvezeny do kontejneru

 • Tělesa osvětlení

 • Zásuvky / Prodlužovací kabely

 • El. rozvodné skříně

Vypnutí elektrických zařízení

 • Vypnutí strojů na všech pracovištích dle jednotlivých technologií

 • Vypnutí nabíječek akumulátorových zařízení včetně aku VZV – ZÁKAZ nabíjení v době odstávky

 • Odpojení a úklid přenosného ručního nářadí – nářadí k dispozici pro případné kontroly/revize probíhající v CZD

 • Odpojení přenosných přímotopů / ventilátorů

 • Odpojení výdejníků na vodu na pracovišti vč. odstranění barelu s vodou (zamezení kontaminace vody)

 • Odpojení zařízení kuchyňky (vč. kancelářského vybavení) – mimo napájených z časované zásuvky a lednic

 • Odpojení IT a kancelářské techniky (semafory, PC, tiskárny, laminovačky, nabíječky …) vč. zasedacích místností

Vypnutí osvětlení

 • Pracovišť / skladů

 • Zázemí (kuchyňky, toalety, šatny, …)

Ostatní

 • Uzavření všech oken a dveří

 • Odstranění cenných osobních věcí z pracovišť

 • Únikové cesty jsou volné a průchozí

 • Hlavní uzávěry energií jsou dostupné

 • Hasící technika je dostupná a provozuschopná

 • Veškeré potraviny z lednic, které by se mohli zkazit, jsou odstraněny

Nádoby s CHLaS (vč. tlakových lahví, sudy s tekutými odpady, hader a plechovek od benzínu)

 • jsou uzavřeny, uloženy na vyhrazeném místě vč. možnosti záchytu při úniku

 • nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření

 • Jsou vyvezeny veškeré kontejnery s nebezpečným odpadem (PDCPD a nebezpečné materiály mimo areál firmy?

 • Jsou průchodné a čisté odvodňovací kanály pro případ přívalových dešťů?

 • Jsou VZV na svých místech? Bez přítomnosti klíčů od zapalování?

 • Jsou VZV na pohonné hmoty (nafta, LPG) chráněny před přímým slunečným zářením?

 • Jsou na vrátnici k dispozici klíče od všech prostor?

 • Jsou na vrátnici k dispozici aktuální kontakty na odpovědné osoby za Promens Zlín a.s.?

Vyhodnocení provedl a předání zajistí:

 • Datum

 • Jméno a podpis vedoucího/mistra provozu

 • Vyplněný Formulář s komentářem odevzdat:

 • elektronicky – Vedoucímu VÚ a EHS leaderovi

 • papírovou verzi na příslušnou vrátnici

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.