Grunnupplýsingar

 • Tegund úttektar:

 • Fyrirtæki:

 • Staðsetning:
 • Úttekt framkvæmd af:

 • Heilbrigðisfulltrúi:

 • Dagsetning úttektar:

Úttekt

1. Upplýsingar

 • Ísat nr.:

 • Kennitala:

 • Áhættumat framkvæmt (dags.):

 • Niðurstaða áhættumats (stig):

 • Aðrar upplýsingar:

2. Þjálfun og fræðsla starfsfólks.

 • Er til staðar áætlun um fræðslu starfsfólks, þ.e. fræðsla um innra eftirlit fyrirtækisins, meðferð matvæla, góða starfshætti,persónulegt hreinlæti, að starfsfólk mæti ekki veikt til vinnu?

 • Er skráð hvaða þjálfun og fræðslu starfsfólk hefur fengið?

 • Er verkþjálfun nýliða?

3. Eftirlit með heilsu.

 • Hvernig er tryggt að starfsfólk beri ekki sjúkdóma í matvæli?

 • Notar fyrirtækið heilsufarsyfirlýsingar?

4. Hreinlætisáætlanir.

 • Eru umgengnisreglur til staðar og sýnilegar starfsfólki og gestum?

 • Athuga þarf notkun hlífðarfata (þ.m.t. notkun hlífðarfata, skóhlífa, skóbúnaðar), neyslu matvæla, notkun skartgripa, ilmvatns, reykinga og notkun neftóbaks.

 • Eru viðeigandi meindýravarnir til staðar?

 • Viðurkenndur meindýraeyðir? Er meindýravarnamappa til staðar (skýrslur meindýraeyðis, afrit af gildu starfsleyfi meindýraeyðis, verklýsing, afrit af samningi við meindýraeyði, yfirlitsmynd af staðsetningu meindýravarnarbúnaðar)?

 • Er almennt svipmót m.t.t. hreinlætis, þ.m.t. umhverfi fyrirtækisins, í lagi?

 • Er til staðar þrifaáætlun fyrir húsnæði, búnað & tæki, þ.e. hvað, hvernig, hvenær og hver á að þrífa?

 • Er til staðar viðeigandi meðferð úrgangs?

 • Er flokkun? Hvað er flokkað? Meðferð spilliefna? Er sorpaðstaða viðurkennd (á samþykktum teikningum?). Er samningur við losunaraðila?

5. Stjórnun á hitastigi.

 • Er til staðar eftirlit með hitastigi í kælum og hleðslu þeirra?

 • Er til staðar eftirlit með hitastigi í frystum og hleðslu þeirra?

 • Er eftirlit með hitastigi við matreiðslu?

 • Er eftirlit með hita í matvælum sem haldið er heitum?

6. Eftirlit með vörumóttöku.

 • Er eftirlit með hitastigi í kæli- og frystivöru við móttöku?

 • Er eftirlit með að kæli- og frystkeðja sé órofin?

 • Er eftirlit með að umbúðir séu heilar og órofnar, útliti þeirra (skynmat) og merkingum

 • Er eftirlit með að efni og hlutir í snertingu við matvæli séu skv. reglum?

 • Eru til samræmisyfirlýsingar (e. declaration of compliance)?

 • Eru hráefni ætluð fyrir matvælavinnslu?

 • Er eftirlit með hreinlæti og kælingu í flutningatækjum?

7. Rekjanleiki.

 • Getur fyrirtækið rakið vörur eitt skref fram og eitt aftur?

8. Innköllun matvæla.

 • Er viðunandi kerfi til staðar fyrir innköllun matvæla?

9. Viðbrögð við frávikum.

 • Hafa viðmiðunarmörk verið skilgreind (vísað er til 5. og 6. liðar) og eru þau sýnileg?

 • Hafa viðbrögð við frávikum verið skilgreind (vísað er til 5. og 6. liðar) og eru þau sýnileg?

10. Framkvæmd og ábyrgð.

 • Er skýr ábyrgðarskipting vegna framkvæmdar innra eftirlits og viðbragða við frávikum?

11. Verklagsreglur.

 • Eru verklagsreglur til og tiltækar til skoðunar?

 • Eru verklagsreglur aðgengilegar starfsfólki?

12. Skráningar.

 • Eru reglulegar (rauntíma) skráningar?

 • Eru skráningar tiltækar til skoðunar?

 • Skráið hvað var skoðað.

13. Annað / athugasemdir.

14. Undirskrift heilbrigðisfulltrúa.

 • Undirskrift heibrigðisfulltrúa

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.