Inspectiepunten

ALGEMENE GEGEVENS

Gewerkt met maatvoeringstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:

Gewerkt met (detail)tekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:
CONTROLE OP:

MAATVOERING

Is dit onderdeel beoordeeld?

Onderdelen gecontroleerd:

Meetrapportgemaakt

BEKISTING:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Maatvoering volgens tekening

Constructie volgens ontwerp

Bekistingsoppervlak

Afdichtingen / onderaansluiting

Bekisting schoon

Veiligheidsmaatregelen getroffen

Standzekerheid kist

Centerpennen en verbindingen

ONDERSTEUNING:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Maatvoering volgens tekening

Constructie volgens ontwerp

Veiligheidsmaatregelen getroffen

Standzekerheid ondersteuning (stabiel)

STORTNADEN:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Op juiste hoogte aangebracht

Bij zichtwerk, latten aangebracht

Schoon / bevochtigd

Cementhuid verwijderd

WAPENING:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Aangebracht volgens tekening

Dekking

Stabiliteit / supporten

Plaatsing stortafzettingen

Stekken

Vrij van losse roest, vuil en ijs

TEMPERATUURSMETING:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Juiste aantal aangebracht

Plaatsingsrapport gemaakt

Werking gecontroleerd

RIJPHEIDSCOMPUTER:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Juiste aantal aangebracht

Werking gecontroleerd

IN TE STORTEN ONDERDELEN:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Type en fabrikaat

Bescherming / afdichting

gezekerd tegen verplaatsen / vervormen

Aantallen gecontroleerd

Indien nodig vrijgehouden van wapening

Dekking gecontroleerd

OVERIGE VOORZIENINGEN:

Is dit onderdeel beoordeeld?

Stortplan opgesteld

Stortvoorzieningen aanwezig

Koelvoorzieningen aangebracht en gecontroleerd

Bereikbaarheid tbv storten

Veiligheidsvoorzieningen

Personeel geinstrueerd

Materiaal zetmaatcontrole aanwezig

EPS gefixeerd

EPS afval verwijderd

Compressor / hogedruk aanwezig voor wegblazen lekwater

Werking stortmaterieel gecontroleerd

NABEHANDELING / AFWERKING

Is dit onderdeel beoordeeld?

Voldoende dekzeilen aanwezig

Voldoende isolatie dekens aanwezig

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapport(en) opgesteld?

Beschrijf kort de afwijking(en)

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden geconstateerd?

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:

2e-lijnskeuring uitgevoerd?

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:

Gezien door Directie?

Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.