Inspectiepunten

ALGEMENE GEGEVENS

Betoncentrale:

Telefoon

Transportleider:

Certificaat:

Stortdatum

Hoeveelheid: (m3)

Stortsnelheid: (m3/uur)

Stijgsnelheid (m1/uur)

BETONSAMENSTELLING

Sterkteklasse:

Milieuklasse:

Consistentie:

Receptnummer:

Cementsoort:

Hoeveelheid cement: (kg/m3)

Nominale korrelafmeting: (mm)

Toeslagmateriaal?

Soort:

Hoeveelheid: (kg/m3)

Hulpstoffen?

Soort:

Hoeveelheid: (kg/m3)

TIJDSCHEMA
Aanvang stort:
Einde stort:

SCHAFTTIJDEN:

1e schaft:
2e schaft:
3e schaft:
STORT MATERIEEL

BETONPOMP

Aantal (stuks)

Capaciteit (m3/uur)

Gieklengte: (m1)

TRILNAALDEN

Aantal (stuks)

Diameter (mm)

Frequentie (Hz)

Lengte (m1)

Kraan: (ton)

Kubel: (liters of m3)

Omvormers: (stuks)
Trilbalk: (stuks)
Trechters: (stuks)

Lengte slang: (m1)

Overig:

RESERVE MATERIEEL
Betonpomp: (stuks)

Op afroep:

Standby:

Kubel (liter of m3)

Omvormers:
Trilnaalden:
Trechters:

Aggregaat (kVA)

OVERIGE MATERIEEL

Verlichting (Watt)

Kubenmallen: (Stuks)

Regenkleding:

Afwerkmateriaal:

Overig:

PERSONEEL
Stortploegen (stuks)

Stortbaas (man)
Man kubel/slang (man)
Trillers (man)
Electriciën (man)
Monteur (man)
Afwerkers (man)

Overig personeel:

AFWERKING

Handmatig schuren:

Trilbalk hoogtegeleiding:

Mechanisch schuren/vlinderen:

Bezemen:

Overige:

NABEHANDELING

Afdekken met plasticfolie:

Curing compound:

Koeling:

Afdekken met isolatie dekens:

Nathouden met water:

Overige:

OVERIGE

Temperatuurmeting d.m.v. thermokoppels (rijpheidsmeting):

Aantal (stuks):

BETONCONTROLE:

Geheel door centrale:

Kubenmallen maken:

Aantal (stuks):

Opslagcondities:

Te nemen maatregelen bij lage of hoge temperatuur:

Te nemen bijzondere veiligheidsmaatregelen:

Methode van bewerking stortnaden:

Tijdsduur nabehandeling (uur):

Overige:

BIJLAGEN

Situatieschets (pompen, kranen, mixers)

Gedetailleerde werkomschrijving

Mengselsamenstelling (recept)

Overzicht plaatsing thermokoppels

Overige:

TOELICHTING EN/OF BIJZONDERHEDEN

Controleer eerste bon op juiste mengsel!

ONDERTEKENING
OPGESTELD DOOR:
UITVOERDER (voor akkoord stortplan):
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.