Audit

Aantal bedden op de afdeling
Melding BRMO

Onjuiste indicatie in N gevallen

Onjuiste isolatiedocument aangemaakt in SAP in N gevallen

Onvolledig ingevuld in N gevallen

Zorg heeft geen kennis van aanmaken BRMO melding in SAP in N gevallen

Opmerkingen

Deurkaarten en kikker

Deurkaarten niet in gebruik bij juiste indicatie in N gevallen

Onjuiste kikker hangt op deur patientenkamer in N gevallen

Opmerkingen

Deur patientenkamer

Conform protocol onjuist gesloten / open N isolatie gevallen

Deur niet in GBS systeem geblokkeerd in N gevallen

Opmerkingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aanwezig in sluis

Niet aanwezig op gang naast deur patientenkamer in N gevallen

Kwaliteit persoonlijke beschermingsmiddelen conform protocol

Niet op juiste manier gedragen door zorg en schoonmaakdienst in N gevallen

Opmerkingen

Verpleegartikelen

Meer dan 24 uurs voorraad op kamer en sluis in N gevallen

Re-usables niet gedesinfecteerd bij verlaten kamer in N gevallen

Opmerkingen

Opheffende isolatie

Voorraad verpleegartikelen niet afgevoerd als besmet in N gevallen

Re-usables niet gedesinfecteerd in N gevallen

Einddesinfectie uitgevoerd met Terralin in verkeerde concentratie in N gevallen

Foggen niet uitgevoerd in N gevallen

Checklist zorg en schoonmaak is incompleet in N gevallen

Ontslagdatum in isolatiedocument niet opgenomen in N gevallen

Opmerkingen

Conclusie en samenvatting:

Advies

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.