Заглавная страница

 • Номер документу No.

 • Дата проведення:

 • Ким підготовлена:

 • Підрозділ, в якому пройшов аудит (для відображення на титульній сторінці звіту) (наприклад, у Відділі постачання):

МОНІТОРИНГ КТК. СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТУ

 • Вимога згідно плану НАССР: споживання продукту не пізніше 2,5 годин, СТЕРИЛІЗАЦІЯ ножів не менше 40 хв.

 • Виберіть КТК, яка перевіряється

 • ПРИМІЩЕННЯ
 • Шифр КТК

 • Фактичні значення

 • Параметри КТК відповідають вимогам?

 • КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ. Оформлюються тільки коли зафіксовані невідповідності!
 • Коригувальна дія:

 • Відповідальний за виконання КД:

 • Термін виконання КД

 • Член групи НАССР

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.