Vragen procedure

De Chauffeur is bij het laden/lossen aanwezig

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Er zijn minimaal 2 medewerkers bij het laden/lossen aanwezig

Ja

Nee

Eventueel opmerking

De filiaalmedewerkers zijn minimaal 16 jaar oud

Ja

Nee

Eventueel opmerking

De motor van de vrachtwagen staat uit

Ja

Nee

Eventueel opmerking

De koelmotor staat uit

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Er staan maximaal 4 rolcontainers op de klep

Ja

Nee

Bij het lossen wel maar fust laden niet

Eventueel opmerking

De Chauffeur manoeuvreert niet met opstaande klep

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Er staat maximaal 1 pallet op de klep

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Containers staan met de draaiwielen in de rolstops

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Middenstuk laadklep is vrij

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Lading staat deugdelijk vast

Ja

Nee

Kan beter

Eventueel opmerking

Eventueel foto lading zekeren

De laadklep wordt door de chauffeur bediend

Ja door chauffeur

Ja door bijrijder onder toezicht chauffeur

Nee

Eventueel opmerking

De chauffeur bedient de klep als de medewerkers naast of op voldoende afstand van de klep staan

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Chauffeur en medewerkers naderen de laadklep pas als deze volledig naar de grond of dok is gebracht

Ja

Nee

Eventueel opmerking

De filiaalmedewerkers begeven zich niet in laadruimte van de vrachtauto en halen alleen RC's van en op de laadklep

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Onveilige situaties worden door de betrokkenen gemeld bij de bedrijfgsleiding

Ja

Nee aan andere medewerker

Op dit moment NVT

Eventueel opmerking

Eventueel foto van de onveilige situatie

Onveilige situaties worden op de dagstaat vermeld

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Filiaalmedewerkers hebben de veiligheidsinstructies ontvangen

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Alle betrokkenen dragen veiligheidsschoenen

Ja

Nee

Eventueel opmerking

Afsluiting

Conclusie

Procedure wordt nageleeft

Er zijn verbeterpunten geconstateerd

Verbeterpunten

Audit verzonden naar Expeditie Deen Supermarkten

Handtekening Auditor
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.