• 088E4454-CBA5-45C0-B50D-CD41DA4E5178

Projectinformatie:

 • Project

 • Projectnummer

 • Select date

1.) kantine / keet / werkplaats:

 • Kantine, wasgelegenheid en sanitair voorzieningen schoon en hygi├źnisch?

 • Complete EHBO-trommel en goedgekeurde blusmiddelen aanwezig?

 • Biedt e.e.a. Een opgeruimde indruk?

 • Zijn doorgangen vrij van obstakels?

2.) Terreinen opslag:

 • Zijn de materialen goed en ordelijk opgeslagen en/of gestapeld?

 • Is het terrein vrij van afval en onnodige materialen?

 • Is de opslagcontainer/ruimte vrij van onnodige materialen?

3.) Materieel, materiaal en (hand)gereedschappen:

 • Worden ze bediend door ge├»nstrueerd personeel?

 • Zijn ze voorzien van de juiste beveiligingen?

 • Worden ze op de juiste wijze gebruikt?

 • Zijn ze gekeurd en voorzien van een keuringsaanduiding?

 • Ladders / klimmaterialen gekeurd?

4.) Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Zijn de PBM's aanwezig en worden deze door de medewerkers gedragen/toegepast?

 • Reflecterende veiligheidsvest / -jas?

 • Reflecterende veiligheidsbroek / -overall?

 • Veiligheidsschoenen / -laarzen?

 • Werkhandschoenen?

 • Veiligheidshelm?

 • Veiligheidsbril?

 • Gehoorbescherming?

5.) V&G overleg, voorlichting en instructie:

 • Heeft er startwerkoverleg plaats gevonden?

 • Ontvangen de (eigen-)medewerkers 1 x per maand een toolboxmeeting, onderwerp?

 • Zijn er aanvullende risico's benoemd en zijn er maatregelen voor getroffen

 • Geldig bewijs van toegang (projectpas) / veiligheidspaspoort en of legitimatie aanwezig?

6.) Inhuur personeel / onderaanneming:

 • Inhuur personeel / bedrijf bezit volgende certificaten:

 • Geldig bewijs van toegang (projectpas) / veiligheidspaspoort en of legitimatie aanwezig?

 • Zijn de PBM's aanwezig en worden deze door de medewerkers gedragen/toegepast?

 • Eerste keer werkzaam voor Traffic & More?

 • Is de veiligheidsmaatregelen van Traffic & More gelezen

 • Veiligheidskaart Traffic & More

  00B21276-B9F6-4EEC-A8BA-3064A9A33BCC
 • Machines en gereedschappen voorzien van geldige keuringen/ certificaten?

7.) Verkeersmaatregelen:

 • Wordt voldaan aan de CROW publ. 96a?

 • Wordt voldaan aan de CROW publ. 96b?

 • Zijn de richtlijnen op het werk aanwezig (monteurshandleidingboek)?

 • Is de wegwerker voldoende afgeschermd/ beschermd voor het verkeer?
  (Rekening houdend met de 60cm vrije zone)

 • Is de weggebruiker voldoende beschermd voor obstakels?

 • Zijn de T&M werkopdrachten / dagrapporten volledig ingevuld?

 • Zijn er voldoende maatregelen getroffen om valgevaar te voorkomen bij werken op hoogte?

 • Werken in een hoogwerker dient het personeel ten alle tijde aangelijnd en opgeleid te zijn!!

8.) Aanvullende actiepunten (nader te bepalen door uitvoering:

 • A.)

 • B.)

 • C.)

Besproken onderwerpen naar aanleiding van werkplekinspectie:

 • Gesproken met:

 • Besproken onderwerpen:

Openstaande acties nav. vorige werkplekinspecties:

 • Acties vorige werkplekinspecties opgelost?

Nieuwe afspraken c.q. acties:

 • Vervolg acties:

 • Opsteller werkplekinspectie:

 • Naam verantwoordelijke / leidinggevende:

 • Werkplekinspectie na afronding aanleveren per email aan KAM@trafficandmore.nl

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.