Information

 • Audit Titel

 • Zorgmanager

 • Datum audit

 • Auditoren

 • Locatie

1. Persoonlijke hygiëne medewerker

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen, conform protocol van het HMC

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Nagels zijn kortgeknipt en schoon<br>Er wordt geen nagellak gedragen<br>Er worden geen kunstnagels gedragen<br>

 • Haar is kortgeknipt of opgestoken<br>Haar is schoon<br>Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt<br>

 • Schoenen zijn schoon en kunnen gereinigd worden

 • Overig

 • Verbeteradvies

2. Handhygiëne medewerkers

 • In alle patiëntenkamers is een handenwasgelegenheid

 • Handhygiëne wordt toegepast op de vijf momenten bij patiëntgebonden werkzaamheden<br>- voor patiëntencontact<br>- voor schone en / of aseptische handelingen<br>- na mogelijk handcontact met lichaamsvloeistoffen en na het uittrekken van handschoenen<br>- na handcontact met de patiënt en bij het verlaten van de patiënt<br>- na handcontact met de directe omgeving van de patiënt<br>

 • Flacons van zeep en handenalcohol zijn voorzien van datum van opening en datum houdbaar tot

 • Handdesinfectie techniek wordt zodanig uitgevoerd dat geen enkel onderdeel van de hand en pols vergeten wordt.<br>Denk aan vingertoppen, tussen de vingers en de duimen<br>

 • Handschoenen worden uitsluitend patiëntgebonden gebruikt

 • Overig

 • Verbeteradvies

3. Bouwkundige aspecten angiokamer: zone-indeling

 • Het angio-complex is ingedeeld in twee of drie zones (afhankelijk OK klasse 1 of 2): <br>A = steriel<br>B = schoon<br>C = niet schoon.<br>

 • De zones zijn gescheiden door een duidelijke zonemarkering.

 • Het Angio-complex is onafhankelijk gelegen van personen- en goederenverkeer en luchtbeweging in het ziekenhuis.

 • De richting van de luchtbeweging loopt van zone A naar zone C (OK klasse 1) of <br>van zone A naar zone B (OK klasse 2).

 • Indien er in de goederensluis zowel schone als vuile goederen worden vervoerd, dan worden de vuile goederen in afgesloten systemen getransporteerd.

 • Overig

 • Verbeteradvies:

4. Ventilatie en klimaatregeling.

 • Er heerst overdruk in de angiokamer.

 • Tijdens de ingreep wordt het in- en uitlopen tot een minimum beperkt.

 • De toegevoegde lucht passeert een filter met een minimale filterkwalificatie van 95% DOP-test. of EU-9

 • Het filter wordt vervangen op grond van de door de fabrikant aangegeven drukverschillen

 • De vervangingsfrequentie van filters dienen in een beheersplan te worden vastgelegd.

 • Overig

 • Verbeteradvies

5. Uitvoering angiografie.

Mobiliteit

 • Het aantal aanwezigen bij een ingreep wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

 • Communicatie met mensen buiten de angiokamer gaat bij voorkeur per intercom of telefoon.

 • Het opdekken voor de volgende ingreep wordt niet begonnen voordat de patiënt buiten de angiokamer is gebracht.

 • Met opruimen wordt begonnen als de wond gesloten is.

Kleding, schoeisel

 • Er worden geen polshorloges, sieraden of piercings gedragen.

 • OK-kleding is voorzien van nauw aansluitende (korte) mouwen en broekspijpen.

 • OK-kleding wordt alleen op het Angio-complex gedragen.

 • Zichtbaar vuile kleding wordt gewisseld.

 • Indien men een steriele wikkeljas draagt wordt daaronder de algemene OK-kleding gedragen.

 • Er worden alleen klompen en/of OK-schoenen gedragen.

 • Het OK-schoeisel wordt in de kleedruimte aangetrokken.

 • Het OK-schoeisel is glad.

 • Als het OK-schoeisel zichtbaar verontreinigend is, worden deze huishoudelijk gereinigd.

 • Als het OK-schoeisel verontreinigend is met bloed, worden deze huishoudelijk gereinigd en gedesinfecteerd met chloor 1000ppm of alcohol 70%, of worden ze thermisch gedesinfecteerd.

Haarbedekking en mondneusmasker

 • Het haar inclusief baard is volledig bedekt in zone A en B.

 • Tijdens de ingreep wordt een chirurgisch mondneusmasker op de juiste wijze gedragen.

 • Een eenmaal afgezet masker wordt niet opnieuw gebruikt.

 • Bij iedere ingreep wordt een nieuw mondneusmasker gedragen.

Handschoenen en handdesinfectie

 • Indien de handschoenen alleen ter persoonlijke bescherming worden gebruikt, dan worden niet steriele handschoenen gebruikt.

 • Indien de handschoenen ter voorkoming van besmetting van de patiënt worden gebruikt, dan worden steriele handschoenen gebruikt.

 • De steriele handschoen worden gedragen bij invasieve handelingen en bij de omgang met steriele materialen.

 • De steriele handschoen reikt tot over de mouw van de steriele wikkeljas.

 • Beschadigde handschoenen worden direct gewisseld.

 • Bij preoperatieve handendesinfectans wordt het bestaande protocol gehanteerd.

 • De handdesinfectieprocedure wordt volledig uitgevoerd indien de operatieafdeling tussendoor verlaten is.

 • De handdesinfectans heeft een residuwerking.

 • Overig

 • Verbeteradvies

6. Patienten

 • Patiënt draagt OK-kleding.

 • Patiënt draagt een operatiemuts.

 • Transport van de patiënt vindt plaats in eigen schoon opgemaakt bed.

 • Indien haar wordt verwijderd d.m.v. scheren, gebeurt dat zo kort mogelijk voor de ingreep. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een tondeuse

 • Overig

 • Verbeteradvies

7. Opslag steriele medische hulpmiddelen

 • Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de ruimte

 • De ruimte staat niet in direct contact met de buitenlucht

 • Opslag van steriele materialen in afsluitbare kasten

 • Centrale opslag is droog en stofvrij

 • Vloeren zijn glad, ondoordringbaar en onbeschadigd

 • In verband met mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten steriele medische hulpmiddelen vrij staan van vloer, wanden en plafond

 • Steriele en niet steriele producten liggen (zoveel mogelijk) gescheiden opgeslagen

 • Kasten zijn vrij van stof

 • Steriele medische hulpmiddelen mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen<br>(Schimmels en sporen)<br>

 • Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om steriele medische hulpmiddelen bij elkaar te houden

 • Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd

 • Er zijn geen verlopen materialen aanwezig

 • Er zijn periodieke reinigingsafspraken voor de opslagkasten van de steriele medische hulpmiddelen en documentatie

 • Overig

 • Verbeteradvies

8. Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

 • Er zijn afspraken over periodieke reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur en documentatie hiervan

 • Van alle apparatuur is een gebruiksaanwijzing aanwezig

 • Apparatuur maakt een schone indruk en is onbeschadigd<br>

 • Is er nieuwe apparatuur aangeschaft sinds de vorige audit?<br>Is de afdeling IP of de deskundige steriele medische hulpmiddelen hierbij betrokken geweest?<br>

 • Overig

 • Verbeteradvies

9. Desinfectantia

 • Alcohol 70% aanwezig voor kleine oppervlaktes, apparatuur en instrumentarium

 • Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van datum van openen en houdbaar tot

 • Geen desinfectantia of reinigers die niet zijn toegestaan

 • Overig

 • Verbeteradvies

10. Isolatie

 • Isolatiekaarten zijn aanwezig van alle vormen van isolatie

 • Disposable schorten zijn aanwezig

 • Handschoenen zijn aanwezig

 • Mondneusmaskers zijn aanwezig voor diverse soorten isolaties.<br>Chirurgisch mondneusmasker, FFP1 en FFP 2 mondneusmasker<br>

 • Mutsen zijn aanwezig

 • Medewerkers weten waar ze het isolatieprotocol op iProva kunnen vinden

 • Overig

 • Verbeteradvies

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.