Persoonlijke hygiene en kledingsvoorschriften

Persoonlijke hygiëne en kledingvoorschriften

Er worden geen sieraden gedragen (oorbellen, kettingen, ringen, armbanden, horloges)

Nagels zijn kort, schoon en vrij van nagellak. Er worden geen kunstnagels gedragen.

Dienstkleding is niet zichtbaar verontreinigd en wordt volgens protocol gedragen zonder eigen kleding hier overheen, de onderarmen zijn onbedekt.

Er worden geen mondneusmaskers op de gang gedragen.

Eten en drinken op het OK complex is niet toegestaan, alleen in de koffiekamer

OK kleding wordt alleen op het OK complex gedragen.

Een overall wordt alleen gedragen bij een bezoektijd van < 15 minuten

Haren worden volledig door een muts bedekt, baarden en snorren zijn kort of afgedekt.

Er wordt gebruik gemaakt van scrubsuits conform Europese richtlijn EN 13795 (Clean air suits)

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Faciliteiten handhygiene

Faciliteiten handhygiene

Bij alle operatiekamers is een handwasgelegenheid

Er is een zeep- en alcoholdispenser aanwezig

Er is een kraan met elleboogbediening

De wastafel/ het aanrecht is schoon

De richel tussen de wastafel en wand is afgekit en schoon

Er is een instructiekaart aanwezig voor de procedure preoperatieve handdesinfectie

Aanwezige prullenbakken zijn voorzien van deksel en voetbediening

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

De operatiekamer

De operatiekamer

Afzuigroosters zijn schoon en intact

De deur naar de OK is een schuifdeur, die automatisch sluit

De vloer is optisch schoon, goed te reinigen en intact

Wanden en deuren zijn optisch schoon, goed te reinigen, er zijn geen kieren, naden en openingen

Plafondsystemen zijn optisch schoon, goed te reinigen, geen kieren, naden en openingen

Er is een overdruk op de OK, dit is zichtbaar af te lezen

Er staan geen overbodige materialen op de OK

Aanwezige apparatuur en meubilair is intact, optisch schoon, goed te reinigen en onbeschadigd

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Opdekruimte

Opdekruimte

De opdekruimte is stofvrij

Meubilair is onbeschadigd, schoon en goed reinigbaar

Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Iedereen die in de opdekruimte aanwezig is draagt een mondneusmakser

De steriele handschoenen komen tot over de mouw van een steriele jas

Tijdens het opdekken blijven de deuren gesloten

Er wordt (indien aanwezig) onder een plenum opgedekt

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Recovery en holding

Recovery en holding

Het bed is visueel schoon

Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

Bedgordijnen zijn schoon

Voorraden zijn uitsluitend opgeslagen in mobiele box, geen grote voorraden aanwezig

Richel tussen wastafel en wand zijn afgekit

Kraan met elleboogbediening aanwezig

Handalcohol- en zeepdispenser aanwezig

Houder met disposable handdoekjes aanwezig

Houder voor handschoenen aanwezig

Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

Waterreservoirs voor zuurstofbevochtiging zijn voorzien van een vervangingsdatum (na eerste gebruik max. 30 dagen)

De recovery en holding behoren tot zone C van het OK complex (A= steriel, B= schoon en C= niet schoon)

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Medicatieruimte

Medicatieruimte

Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

Werkblad is zichtbaar schoon en afgekit

Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

Bak voor medisch afval is aanwezig, afgesloten met deksel

Kasten zijn schoon en vrij van stof

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden

Datum openen en uiterste houdbaarheid staat vermeld op product/medicatie

Verpakkingen zijn onbeschadigd

Infuuszak aanwezig voor meervoudig gebruik is voorzien van opzuigcanule

Naaldencontainer aanwezig en de inhoud overschrijdt de maximale vulgrens niet

Koelkast aanwezig voor opslag medicatie bevat geen andere materialen dan medicijnen

Koelkast is voorzien van afleesbare thermostaat en de temperatuur wordt dagelijks gedocumenteerd

Handalcohol- dispenser aanwezig

Indien aanwezig: inrichting handenwasgelegenheid

Geen opslag op de grond of op kasten

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Spoelruimte

Spoelruimte

Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

Richel tussen wastafel en wand is afgekit

Kraan met elleboogbediening aanwezig

Handhygiëne faciliteiten zijn aanwezig

Houder met disposable handdoekjes aanwezig

Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

Duidelijke scheiding schoon/vuil

Geen sponsjes en afwasborstels voor hergebruik aanwezig

Geen steriele middelen aanwezig

Gebruikte instrumetarium bestemd voor CSA in afgesloten bak, herkenbaar als vuil instrumentarium

Bedpanspoeler is schoon aan de buitenzijde en onderhoud en controle zijn uitgevoerd

Waskommen en po's zijn onbeschadigd

Geen opslag op de grond of op kasten

Geen uitstortbak aanwezig

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Personeelsgarderobe

Personeelsgarderobe

Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

Luchtroosters zijn stofvrij

Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

Richel tussen wastafel en wand is afgekit

Kraan met elleboogbediening aanwezig

Handhygiene faciliteiten aanwezig

Houder met disposable handdoekjes aanwezig

Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

Vuile dienstkleding is uitsluitend aanwezig in de vuile kleding bakken

Vloer is vrij van kleding, schoenen etc.

Geen opslag op kasten of op de grond

Sanitair is schoon en vrij van stof

Er is een bak voor vuile (gasten) klompen aanwezig

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen

Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen

Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de ruimte

De ruimte mag niet in direct contact staan met de buitenlucht

Aan- en afvoer van goederen moet bij voorkeur plaatsvinden via een goederensluis

Opslag SMH in afsluitbare kasten

Centrale opslag is droog en stofvrij

In de opslagruimte mogen geen open afvoeren en watertappunten voorkomen

Vloeren moeten glad, ondoordringbaar en onbeschadigd zijn. Wanden en plafonds moeten zodanig zijn dat ophoping en afgifte van stof en micro-organismen worden voorkomen

I.v.m. Mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten SMH vrij staan van vloer, wanden en plafond

Kasten zijn vrij van stof

Steriele en niet-steriele producten liggen gescheiden opgeslagen

SMH mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen

Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om SMH bij elkaar te houden

Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd (volgens FIFO principe). Geen verlopen materialen aanwezig

Opslagkasten met SMH worden periodiek gereinigd en afgetekend op een lijst

Open verband- en behandelkarren bevatten niet meer voorraad dan voor 1 dag

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

Reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

Indicaties voor reiniging en desinfectie van apparatuur zijn bekend

Voor apparatuur dat in direct contact komt met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken

Voor touch-screens en toetsenborden zijn periodieke reinigingsafspraken

Er zijn reinigingsafspraken voor apparatuur

Koelkasten:
- temperatuurcontrole is geborgd
- schoonmaak en onderhoud is geborgd
- datum openen vermeld, geen verlopen producten aanwezig
- geen etenswaren tussen medicatie en patientenmaterialen

Computer on wheels zijn schoon, stofvrij en onbeschadigd

Infuuspompen zijn schoon, vrij van stof en onbeschadigd

Flacons met echogel zijn schoon en worden als disposable gebruikt of periodiek machinaal gereinigd en vervangen

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Desinfectantia

Desinfectantia

Chloortabletten of aseptix aanwezig voor grote oppervlakken

Alcohol 70% voor kleine oppervlakken en apparatuur en instrumentarium aanwezig

Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van openingsdatum en houdbaarheidsdatum

Er zijn geen desinfectantia of reinigingsmiddelen aanwezig die niet zijn toegestaan

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen gebruik correct en niet risicovol

Gebruik bescherm brillen consequent

Filtermaskers beschikbaar en zo nodig inzetten.
Ook bij ontbreken afzuiging chirurgische rook

Preventie van prikaccidenten door middel van veilige naalden en juist gebruik van naaldencontainers

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Bouwkundige aspecten

Bouwkundige aspecten

Het OK complex is ingedeeld in 3 zones:
- A= steriel (operatiekamers en opdekruimtes)
- B= schoon (nevenvertrekken van de operatiekamers, in- en uitleidingskamers, wasruimte, koffiekamer, steriele opslag, dienstruimten)
- C= niet schoon (wasruimten patiënten, sluizen, verkoeverkamer, kleedkamers, toiletten)

De zones zijn gescheiden door een duidelijke zonemarkering

Het OK complex is onafhankelijk gelegen van personen- en goederenverkeer en luchtbeweging in het ziekenhuis

De richting van de luchtbeweging loopt van zone A naar zone C

Liften op het OK complex komen niet uit op zone A of B

Indien er in de goederensluis zowel schone als vuile goederen worden vervoerd, dan worden de vuile goederen in afgesloten systemen getransporteerd

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Ventilatie op de OK

Ventilatie op de OK

Luchttoevoer in de operatiekamers:
- mengend systeem (luchtwisseling is 15 tot 20 x het volume operatiekamer per uur
- niet mengend systeem (laminair flowsysteem)

De toegevoerde lucht passeert een HEPA filter

HEPA filters worden jaarlijks gecontroleerd middels een belastingstest en worden vervangen indien hier aanleiding voor is

De vervangingsfrequentie van filters dienen in een beheersplan te worden vastgelegd

Ruimte voor high-risk operaties voldoet aan de norm(= 10 KVE/m3)

Ruimte voor andere operaties dan hig-risk, voldoet aan de norm (= 200 KVE/m3)

Er heerst overdruk op de operatiekamers

Tijdens de operatie wordt het in- en uitlopen tot een minimum beperkt

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Discipline op de OK, medewerkers

Discipline op de OK, medewerkers

Het aantal aanwezigen bij een operatie is zo beperkt mogelijk

Communicatie met mensen buiten de OK gaat bij voorkeur per intercom of telefoon

Het opdekken voor de volgende operatie wordt niet gestart voordat de patiënt buiten de OK is gebracht

Met opruimen wordt gestart als de wond gesloten is

Tijdens de operatie wordt het mondneusmasker op de juiste wijze gedragen

De steriele handschoenen op de OK reiken tot over de mouw van de steriele wikkeljas

De handdesinfectieprocedure wordt volledig uitgevoerd indien de operatieafdeling tussentijds verlaten is

Overige bevindingen op dit onderdeel

Verbeteradvies op dit onderdeel

Discipline op de OK, patiënten

Discipline op de OK, patiënten

De patiënt draagt OK-kleding

De patiënt draagt geen schoenen

De patiënt draagt een operatiemuts

Transport van de patiënt vindt plaats in eigen schoon, opgemaakt bed

Voor huiddesinfectans wordt gebruik gemaakt van:
- jodium 1% in ethanol 70%
- PVP jodium 2,5% in alcohol 70%
- chloorhexidine 0,5% in ethanol 70%

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Materiaal aan- en afvoer

Materiaal aan- en afvoer

Bij de aan- en afvoer komt schoon materiaal niet in contact met vuil materiaal

Voor gesteriliseerd en gebruikt instrumentarium worden gesloten transportwagens gebruikt

Gesteriliseerde en gebruikte materialen worden niet tegelijkertijd in dezelfde transportwagens vervoerd

Transportwagen die voor schone (steriele) materialen worden gebruikt, worden wekelijks met heet water en een detergens schoongemaakt

Het opdekken van de instrumententafel wordt bij voorkeur in een aparte opdekruimte gedaan, als het opdekken toch in de operatiekamer plaats moet vinden, wordt de patiënt voorbereid in de inleidingskamer

De instrumententafel moet na het opdekken met een steriele doek worden afgedekt

De opdektafel dient zo kort mogelijk voor de ingreep te worden opgedekt. Het is dus in principe niet toegestaan op te dekken voor een operatie die niet direct, maar pas na enige tijd zal worden uitgevoerd

De instrumententafel dient per ingreep opnieuw te worden opgedekt

Anatomisch afval wordt in lek- en luchtdichte kunststofvaten gedeponeerd

Gebruikt scherp instrumentarium voor eenmalig gebruik en afzuigzakken worden evenals grote hoeveelheden bloed, als specifiek ziekenhuisafval afgevoerd

Het wasgoed wordt in afgesloten plastic zakken naar de wasserij vervoerd

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

VMS-bundel

VMS-bundel

Het aantal deurbewegingen tijdens de operatie wordt bijgehouden en blijft onder de norm

15-60 minuten voor incisie wordt de juiste antibiotica profylaxe toegediend

Patiënten worden niet onthaard dan wel onthaard met tondeuse op het OK-complex

De temperatuur gemeten met een oorthermometer is tussen de 36 en 38 graden

Overige bevindingen

Verbeteradvies op dit onderdeel

Conclusie, samenvatting en aanbevelingen

Conclusie, samenvatting en aanbevelingen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.