Information

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Persoonlijke hygiene en kledingsvoorschriften

Persoonlijke hygiëne en kledingvoorschriften

 • Er worden geen sieraden gedragen (oorbellen, kettingen, ringen, armbanden, horloges)

 • Nagels zijn kort, schoon en vrij van nagellak. Er worden geen kunstnagels gedragen.

 • Dienstkleding is niet zichtbaar verontreinigd en wordt volgens protocol gedragen zonder eigen kleding hier overheen, de onderarmen zijn onbedekt.

 • Er worden geen mondneusmaskers op de gang gedragen.

 • Eten en drinken op het OK complex is niet toegestaan, alleen in de koffiekamer

 • OK kleding wordt alleen op het OK complex gedragen.

 • Een overall wordt alleen gedragen bij een bezoektijd van < 15 minuten

 • Haren worden volledig door een muts bedekt, baarden en snorren zijn kort of afgedekt.

 • Er wordt gebruik gemaakt van scrubsuits conform Europese richtlijn EN 13795 (Clean air suits)

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Faciliteiten handhygiene

Faciliteiten handhygiene

 • Bij alle operatiekamers is een handwasgelegenheid

 • Er is een zeep- en alcoholdispenser aanwezig

 • Er is een kraan met elleboogbediening

 • De wastafel/ het aanrecht is schoon

 • De richel tussen de wastafel en wand is afgekit en schoon

 • Er is een instructiekaart aanwezig voor de procedure preoperatieve handdesinfectie

 • Aanwezige prullenbakken zijn voorzien van deksel en voetbediening

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

De operatiekamer

De operatiekamer

 • Afzuigroosters zijn schoon en intact

 • De deur naar de OK is een schuifdeur, die automatisch sluit

 • De vloer is optisch schoon, goed te reinigen en intact

 • Wanden en deuren zijn optisch schoon, goed te reinigen, er zijn geen kieren, naden en openingen

 • Plafondsystemen zijn optisch schoon, goed te reinigen, geen kieren, naden en openingen

 • Er is een overdruk op de OK, dit is zichtbaar af te lezen

 • Er staan geen overbodige materialen op de OK

 • Aanwezige apparatuur en meubilair is intact, optisch schoon, goed te reinigen en onbeschadigd

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Opdekruimte

Opdekruimte

 • De opdekruimte is stofvrij

 • Meubilair is onbeschadigd, schoon en goed reinigbaar

 • Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Iedereen die in de opdekruimte aanwezig is draagt een mondneusmakser

 • De steriele handschoenen komen tot over de mouw van een steriele jas

 • Tijdens het opdekken blijven de deuren gesloten

 • Er wordt (indien aanwezig) onder een plenum opgedekt

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Recovery en holding

Recovery en holding

 • Het bed is visueel schoon

 • Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

 • Bedgordijnen zijn schoon

 • Voorraden zijn uitsluitend opgeslagen in mobiele box, geen grote voorraden aanwezig

 • Richel tussen wastafel en wand zijn afgekit

 • Kraan met elleboogbediening aanwezig

 • Handalcohol- en zeepdispenser aanwezig

 • Houder met disposable handdoekjes aanwezig

 • Houder voor handschoenen aanwezig

 • Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

 • Waterreservoirs voor zuurstofbevochtiging zijn voorzien van een vervangingsdatum (na eerste gebruik max. 30 dagen)

 • De recovery en holding behoren tot zone C van het OK complex (A= steriel, B= schoon en C= niet schoon)

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Medicatieruimte

Medicatieruimte

 • Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

 • Werkblad is zichtbaar schoon en afgekit

 • Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

 • Bak voor medisch afval is aanwezig, afgesloten met deksel

 • Kasten zijn schoon en vrij van stof

 • Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden

 • Datum openen en uiterste houdbaarheid staat vermeld op product/medicatie

 • Verpakkingen zijn onbeschadigd

 • Infuuszak aanwezig voor meervoudig gebruik is voorzien van opzuigcanule

 • Naaldencontainer aanwezig en de inhoud overschrijdt de maximale vulgrens niet

 • Koelkast aanwezig voor opslag medicatie bevat geen andere materialen dan medicijnen

 • Koelkast is voorzien van afleesbare thermostaat en de temperatuur wordt dagelijks gedocumenteerd

 • Handalcohol- dispenser aanwezig

 • Indien aanwezig: inrichting handenwasgelegenheid

 • Geen opslag op de grond of op kasten

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Spoelruimte

Spoelruimte

 • Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

 • Richel tussen wastafel en wand is afgekit

 • Kraan met elleboogbediening aanwezig

 • Handhygiëne faciliteiten zijn aanwezig

 • Houder met disposable handdoekjes aanwezig

 • Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

 • Duidelijke scheiding schoon/vuil

 • Geen sponsjes en afwasborstels voor hergebruik aanwezig

 • Geen steriele middelen aanwezig

 • Gebruikte instrumetarium bestemd voor CSA in afgesloten bak, herkenbaar als vuil instrumentarium

 • Bedpanspoeler is schoon aan de buitenzijde en onderhoud en controle zijn uitgevoerd

 • Waskommen en po's zijn onbeschadigd

 • Geen opslag op de grond of op kasten

 • Geen uitstortbak aanwezig

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Personeelsgarderobe

Personeelsgarderobe

 • Vloeren, muren en plafond zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en vrij van stof

 • Richel tussen wastafel en wand is afgekit

 • Kraan met elleboogbediening aanwezig

 • Handhygiene faciliteiten aanwezig

 • Houder met disposable handdoekjes aanwezig

 • Afvalbak is voorzien van deksel en voetbediening

 • Vuile dienstkleding is uitsluitend aanwezig in de vuile kleding bakken

 • Vloer is vrij van kleding, schoenen etc.

 • Geen opslag op kasten of op de grond

 • Sanitair is schoon en vrij van stof

 • Er is een bak voor vuile (gasten) klompen aanwezig

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen

Centrale opslag steriele medische hulpmiddelen

 • Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de ruimte

 • De ruimte mag niet in direct contact staan met de buitenlucht

 • Aan- en afvoer van goederen moet bij voorkeur plaatsvinden via een goederensluis

 • Opslag SMH in afsluitbare kasten

 • Centrale opslag is droog en stofvrij

 • In de opslagruimte mogen geen open afvoeren en watertappunten voorkomen

 • Vloeren moeten glad, ondoordringbaar en onbeschadigd zijn. Wanden en plafonds moeten zodanig zijn dat ophoping en afgifte van stof en micro-organismen worden voorkomen

 • I.v.m. Mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten SMH vrij staan van vloer, wanden en plafond

 • Kasten zijn vrij van stof

 • Steriele en niet-steriele producten liggen gescheiden opgeslagen

 • SMH mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen

 • Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om SMH bij elkaar te houden

 • Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd (volgens FIFO principe). Geen verlopen materialen aanwezig

 • Opslagkasten met SMH worden periodiek gereinigd en afgetekend op een lijst

 • Open verband- en behandelkarren bevatten niet meer voorraad dan voor 1 dag

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

Reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

 • Indicaties voor reiniging en desinfectie van apparatuur zijn bekend

 • Voor apparatuur dat in direct contact komt met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken

 • Voor touch-screens en toetsenborden zijn periodieke reinigingsafspraken

 • Er zijn reinigingsafspraken voor apparatuur

 • Koelkasten:<br>- temperatuurcontrole is geborgd<br>- schoonmaak en onderhoud is geborgd<br>- datum openen vermeld, geen verlopen producten aanwezig<br>- geen etenswaren tussen medicatie en patientenmaterialen<br>

 • Computer on wheels zijn schoon, stofvrij en onbeschadigd

 • Infuuspompen zijn schoon, vrij van stof en onbeschadigd

 • Flacons met echogel zijn schoon en worden als disposable gebruikt of periodiek machinaal gereinigd en vervangen

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Desinfectantia

Desinfectantia

 • Chloortabletten of aseptix aanwezig voor grote oppervlakken

 • Alcohol 70% voor kleine oppervlakken en apparatuur en instrumentarium aanwezig

 • Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van openingsdatum en houdbaarheidsdatum

 • Er zijn geen desinfectantia of reinigingsmiddelen aanwezig die niet zijn toegestaan

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Handschoenen gebruik correct en niet risicovol

 • Gebruik bescherm brillen consequent

 • Filtermaskers beschikbaar en zo nodig inzetten.<br>Ook bij ontbreken afzuiging chirurgische rook<br>

 • Preventie van prikaccidenten door middel van veilige naalden en juist gebruik van naaldencontainers

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Bouwkundige aspecten

Bouwkundige aspecten

 • Het OK complex is ingedeeld in 3 zones:<br>- A= steriel (operatiekamers en opdekruimtes)<br>- B= schoon (nevenvertrekken van de operatiekamers, in- en uitleidingskamers, wasruimte, koffiekamer, steriele opslag, dienstruimten)<br>- C= niet schoon (wasruimten patiënten, sluizen, verkoeverkamer, kleedkamers, toiletten)<br>

 • De zones zijn gescheiden door een duidelijke zonemarkering

 • Het OK complex is onafhankelijk gelegen van personen- en goederenverkeer en luchtbeweging in het ziekenhuis

 • De richting van de luchtbeweging loopt van zone A naar zone C

 • Liften op het OK complex komen niet uit op zone A of B

 • Indien er in de goederensluis zowel schone als vuile goederen worden vervoerd, dan worden de vuile goederen in afgesloten systemen getransporteerd

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Ventilatie op de OK

Ventilatie op de OK

 • Luchttoevoer in de operatiekamers:<br>- mengend systeem (luchtwisseling is 15 tot 20 x het volume operatiekamer per uur<br>- niet mengend systeem (laminair flowsysteem)<br>

 • De toegevoerde lucht passeert een HEPA filter

 • HEPA filters worden jaarlijks gecontroleerd middels een belastingstest en worden vervangen indien hier aanleiding voor is

 • De vervangingsfrequentie van filters dienen in een beheersplan te worden vastgelegd

 • Ruimte voor high-risk operaties voldoet aan de norm(= 10 KVE/m3)

 • Ruimte voor andere operaties dan hig-risk, voldoet aan de norm (= 200 KVE/m3)

 • Er heerst overdruk op de operatiekamers

 • Tijdens de operatie wordt het in- en uitlopen tot een minimum beperkt

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Discipline op de OK, medewerkers

Discipline op de OK, medewerkers

 • Het aantal aanwezigen bij een operatie is zo beperkt mogelijk

 • Communicatie met mensen buiten de OK gaat bij voorkeur per intercom of telefoon

 • Het opdekken voor de volgende operatie wordt niet gestart voordat de patiënt buiten de OK is gebracht

 • Met opruimen wordt gestart als de wond gesloten is

 • Tijdens de operatie wordt het mondneusmasker op de juiste wijze gedragen

 • De steriele handschoenen op de OK reiken tot over de mouw van de steriele wikkeljas

 • De handdesinfectieprocedure wordt volledig uitgevoerd indien de operatieafdeling tussentijds verlaten is

 • Overige bevindingen op dit onderdeel

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Discipline op de OK, patiënten

Discipline op de OK, patiënten

 • De patiënt draagt OK-kleding

 • De patiënt draagt geen schoenen

 • De patiënt draagt een operatiemuts

 • Transport van de patiënt vindt plaats in eigen schoon, opgemaakt bed

 • Voor huiddesinfectans wordt gebruik gemaakt van:<br>- jodium 1% in ethanol 70%<br>- PVP jodium 2,5% in alcohol 70%<br>- chloorhexidine 0,5% in ethanol 70%<br>

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Materiaal aan- en afvoer

Materiaal aan- en afvoer

 • Bij de aan- en afvoer komt schoon materiaal niet in contact met vuil materiaal

 • Voor gesteriliseerd en gebruikt instrumentarium worden gesloten transportwagens gebruikt

 • Gesteriliseerde en gebruikte materialen worden niet tegelijkertijd in dezelfde transportwagens vervoerd

 • Transportwagen die voor schone (steriele) materialen worden gebruikt, worden wekelijks met heet water en een detergens schoongemaakt

 • Het opdekken van de instrumententafel wordt bij voorkeur in een aparte opdekruimte gedaan, als het opdekken toch in de operatiekamer plaats moet vinden, wordt de patiënt voorbereid in de inleidingskamer

 • De instrumententafel moet na het opdekken met een steriele doek worden afgedekt

 • De opdektafel dient zo kort mogelijk voor de ingreep te worden opgedekt. Het is dus in principe niet toegestaan op te dekken voor een operatie die niet direct, maar pas na enige tijd zal worden uitgevoerd

 • De instrumententafel dient per ingreep opnieuw te worden opgedekt

 • Anatomisch afval wordt in lek- en luchtdichte kunststofvaten gedeponeerd

 • Gebruikt scherp instrumentarium voor eenmalig gebruik en afzuigzakken worden evenals grote hoeveelheden bloed, als specifiek ziekenhuisafval afgevoerd

 • Het wasgoed wordt in afgesloten plastic zakken naar de wasserij vervoerd

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

VMS-bundel

VMS-bundel

 • Het aantal deurbewegingen tijdens de operatie wordt bijgehouden en blijft onder de norm

 • 15-60 minuten voor incisie wordt de juiste antibiotica profylaxe toegediend

 • Patiënten worden niet onthaard dan wel onthaard met tondeuse op het OK-complex

 • De temperatuur gemeten met een oorthermometer is tussen de 36 en 38 graden

 • Overige bevindingen

 • Verbeteradvies op dit onderdeel

Conclusie, samenvatting en aanbevelingen

 • Conclusie, samenvatting en aanbevelingen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.