Audit

Monitoringsrapportage dient direct na einde dienst op locatie ingevuld te worden en aangeleverd te worden bij projectverantwoordelijke uitvoerder/projectleider. Indien deze niet bekend is dan mailen naar planning@trafficandmore.nl

Positie / post informatie

Benoem post / positie / lokatie en/of gebied (evt tekeningnummers benoemen):

Alle VCNL passen gecontroleerd op aanwezigheid / geldigheid? Bij nee, ondernomen actie benoemen!

Monitoring methode:

Inzet tijden / operationeel actief:

DOORSTROMING

Is tijdens de inzet filevorming ontstaan? Zo ja, locaties benoemen:

Is het tijdens de inzet noodzakelijk geweest om de verkeersstromen bij te sturen?

Is terugslag van verminderde doorstroming ontstaan op omliggende wegennet?

Was de inzet verkeersregelaars afdoende om doorstroming te houden?
Teken de kruising/positie na en geef de stromingen van gradatie verkeersdrukte aan.
Heeft het IMT (Interventie Motor Team) inzet moeten plegen ter ondersteuning?
VEILIGHEID

Is er een onveilige situatie geconstateerd? Zo ja, locatie en situatie vermelden:

Is er sprake van voor de weggebruiker hinderende obstakels/situaties rond de positie? Zo ja, obstakel en locatie benoemen.

Worden de aanwijzingen en tijdelijke verkeersmaatregelen opgevolgd door de weggebruiker? (Snelheidsbeperkingen, etc)

OMGEVING

Contact met omwonende: zijn hier specifieke klachten, opmerkingen uit voort gekomen? Zo ja, benoemen:

Is er voldoende informatie beschikbaar om vragen van de omgeving te beantwoorden?

INCIDENT(EN)

Zijn er incidenten geweest op de post tijdens de inzet? Zo ja, aantal keer vermelden:

Is er een incidentenrapportage gemaakt?

Is er melding gemaakt bij MC of de LIMA?

HULPMIDDELEN / TOOLS

Werken de hulpmiddelen tbv. het uit voeren van de werkzaamheden (portofoon / telefoon / tablets / zaklampen):

Werken de hulpmiddelen (portofoon / telefoon / tablet / zaklampen / overige):

ONDERTEKENING

Verbruikt / gebruikt materieel en/of materiaal:

Begin werktijd:
Start tijd positie/lokatie (op project):
Eind tijd positie/lokatie (op project):
Einde werktijd;:
Handtekening (vergeet niet te onderteken);
Rapportage direct aanleveren bij projectverantwoordelijke uitvoerder/projectleider van Traffic & More.
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.