Audit

Template Image

Status planningsverzoek?

Aanvraag planning bij voorkeur digitaal aanleveren. Een aanvraag indienen betekent niet perse dat de aanvraag positief beantwoord word. Controleer zelf ook op tijd of de aanvraag goed ingepland is. Bij korte termijn verzoeken ook even telefonisch contact opnemen met de planning.

Projectnummer

Opdrachtgever

Traffic & More

Traffic & vGelder

Personeel

Hoeveel vakmannen VKM zijn er benodigd?

Moeilijkheidsgraad VKM
1: N.v.t. // 2: eenvoudig // 3: middelmatig // 4: moeilijk // 5: complex

Gelden er aanvullende restricties om toegang te krijgen op het project
(Bijvoorbeeld intake toolbox/ projectpas / melden bij uitvoerder)

Verkeersmaatregelen conform;

Inhuur personeel VKM toegestaan

Werkzaamheden mogen volledig in onderaanneming uit besteed worden

Personeel moet in het bezit zijn van VCA

Personeel moet in het bezit zijn van VCNL

Materiaal
Wat voor materieel is er nodig?
Aanvullend rijdend materieel benodigd?
Uitvoeringsinformatie

Onderstaande aan te leveren info heeft alleen betrekking op de inzet van de T&M medewerkers (of gerelateerde inhuur). Inzettijden van onderaanneming dient (indien van toepassing) ingevuld te worden bij kopje onderaanneming.

Startdatum:
Dagen
Einddatum (van toepassing bij meerdere dagen)
Aanvangstijd
Eindtijd

Nachtwerk

Werkzaamheden (Meerdere opties mogelijk)

Omschrijf uit te voeren werkzaamheden;

Onderaanneming

Onderaanneming 1 (bedrijfsnaam invullen)

Onderaanneming 2

Onderaanneming 3

Onderaanneming 4

Aanvrager planningsverzoek
Aangevraagd door:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.