1) Competenties werkorganisatie.

 • De leerling kan een planning opvolgen.

 • De leerling werkt volgens de aangepaste techniek op een vlotte en handige manier.

 • De leerling werkt volgens de verkregen informatie en heeft aandacht voor kwaliteit.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo en houdt rekening met tijdsbesteding.

 • De leerling werkt ordelijk.

 • De leerling werkt hygiënisch en houdt rekening met HACCP.

 • De leerling werkt veilig.

 • De leerling houdt rekening met het milieu.

 • De leerling rapporteert volledig en correct aan het team en de klanten.

2) Competenties werkhoudingen.

 • De leerling vertoont een positieve, leergierige houding en stelt voldoende vragen.

 • De leerling vertoont inzet en aanvaardt opdrachten.

 • De leerling heeft doorzettingvermogen.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • De leerling heeft verantwoordelijkheidszin.

 • De leerling kan met iedereen samenwerken en is behulpzaam.

 • De leerling heeft inzicht en voert taken zelfstandig uit.

 • De leerling vertoont voldoende stressbestendigheid.

3) Competenties over het werken in team en met klanten.

 • De leerling is correct over het melden van afwezigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken op de werkvloer.

 • De leerling heeft voldoende aanpassingsvermogen voor het gebeuren op de werkvloer.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met het team en de klanten.

 • De leerling vertoont empathie en is vriendelijk.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

 • De leerling heeft een verzorgd voorkomen en is in orde met werkkledij.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • De leerling hanteert een correct verbale en non-verbale communicatie.

4) Competenties verslaggeving.

 • De leerling heeft wekelijks een correcte, verzorgde agenda, urenlijst en stageschrift bij.

 • De leerling maakt volledige, correcte verslagen en gebruikt een aangepaste schriftelijke taal.

 • De verslagen zijn tijdig in orde en worden stipt afgegeven.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback i.v.m verslagen en vult onvolledige verslagen aan.

5) Competenties over reflectie, feedback en bijsturing

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • De leerling durft feedback te vragen.

 • De leerling gebruikt feedback om het handelen bij te sturen.

6) Evolutie stageperiode.

 • De leerling is deze stageperiode positief geëvolueerd.

Eindevaluatie

 • 1) Competenties werkorganisatie.

 • 2) Competenties werkhoudingen.

 • 3) Competenties over het werken in team en met klanten.

 • 4) Competenties verslaggeving.

 • 5) Competenties over reflectie, feedback en bijsturing.

 • 6) Evolutie stageperiode.

 • Remediëring:

 • Besluit:

 • Handtekening stagementor

 • Handtekening stagebegeleiding

 • Handtekening leerling

 • Handtekening ouders/verantwoordelijke

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.