Eindevaluatie

1) Competenties werkhouding.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • De leerling werkt ergonomisch.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • Leerling vertoont een positieve, leergierige houding en stelt voldoende vragen.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • De leerling heeft verantwoordelijkheidszin.

 • De leerling vertoont inzet.

 • De leerling heeft doorzettingsvermogen.

 • De leerling vertoont voldoende stressbestendigheid.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

2) Competenties teamwerking.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • De leerling rapporteert volledig en correct, mondeling en/of schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

3) Competenties verzorgend handelen.

 • De leerling kan de geleerde technieken vlot en flexibel aanpassen aan de gestelde noden.

 • De leerling kan de dagplanning uitvoeren en bijsturen waar nodig.

 • De leerling heeft oog voor de volledige nazorg oa uiterlijk en kledij van zorgvrager zijn verzorgd.

 • De leerling kan werken met het " heen en weer boekje".

 • De leerling kan de administratieve taken hanteren.

4) Competenties zorgvrager.

 • De leerling vertoont empathie, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

 • De leerling praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • De leerling kan de lichaamstaal van het kind analyseren en speelt in op de noden.

 • De leerling gebruikt een expressieve communicatie en de nodige intonatie aangepast aan de situatie.

 • De leerling biedt op regelmatige tijdstippen en na overleg met de mentor, creatieve activiteiten aan, aangepast aan de doelgroep.

 • De leerling heeft een gepast contact met de ouders.

5) Competenties woon- en leefklimaat.

 • De leerling organiseert het maaltijdgebeuren en houdt rekening met de verschillende pathologiën van de zorgvrager.

 • De leerling draagt de nodige zorg voor het persoonlijk linnen.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

7) Competenties verslaggeving.

 • De leerling maakt tijdig volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling heeft wekelijks een verzorgde stagemap bij.

 • De leerling vraagt uitleg aan de mentor en wint informatie in over de te maken verslagen.

 • Schriftelijke voorbereidingen worden gemaakt volgens opgelegde opdrachten.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback ivm verslagen.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

8) Competenties reflectie en bijsturing.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling biedt dagelijks de feedbacklijst aan.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties en formuleert leerpunten.

 • De leerling blijft steeds beleefd en kan omgaan met feedback.

9) Competenties gesproken taal.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • De leerling gebruikt de nodige intonatie aangepast aan de situatie.

Eindbesluit

 • 1) Competenties werkhouding.

 • 2) Competenties teamwerking.

 • 3) Competenties verzorgend handelen.

 • 4) Competenties zorgvrager.

 • 5) Competenties woon- en leefklimaat.

 • 7) Competentie verslaggeving.

 • 8) Competenties reflectie, bijsturing en feedback.

 • 9) Competenties gesproken taal.

 • Motivering eindresultaat:

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.