Eindevaluatie

1) Competenties werkhouding.

 • De leerling werkt veilig.

 • De leerling werkt hygiënisch.

 • De leerling werkt ergonomisch.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • Leerling vertoont een positieve, leergierige houding.

 • De leerling kan een planning maken en opvolgen.

 • De leerling is stipt.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

2) Competenties teamwerking.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

3) Competenties klant.

 • De leerling communiceert voldoende met de klant.

 • De leerling is beleefd.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

4) Competenties handverzorging.

 • De leerling bereidt de werkpost voor.

 • De leerling installeert de klant.

 • De leerling kan een basisverzorging uitvoeren.

 • De leerling kan speciale technieken toepassen.

 • De leerling kan de behandeling correct afsluiten.

 • De leerling ruimt de werkpost op.

5) Competenties voetverzorging.

 • De leerling bereidt de werkpost voor.

 • De leerling installeert de klant.

 • De leerling kan een basisverzorging uitvoeren.

 • De leerling kan speciale technieken toepassen.

 • De leerling kan de behandeling correct afsluiten.

 • De leerling ruimt de werkpost op.

6) Competenties gelaatsverzorging.

 • De leerling bereidt de werkpost voor.

 • De leerling installeert de klant.

 • De leerling kan een basisverzorging uitvoeren.

 • De leerling kan speciale technieken toepassen.

 • De leerling kan de behandeling correct afsluiten.

 • De leerling ruimt de werkpost op.

7) Competenties lichaamsverzorging.

 • De leerling bereidt de werkpost voor.

 • De leerling installeert de klant.

 • De leerling kan een basisverzorging uitvoeren.

 • De leerling kan speciale technieken toepassen.

 • De leerling kan de behandeling correct afsluiten.

 • De leerling ruimt de werkpost op.

8) Competenties verslaggeving.

 • De leerling maakt tijdig volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling heeft dagelijks een verzorgde stagemap bij.

 • De leerling vult agenda correct in.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback ivm verslagen.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

9) Competenties reflectie en feedback.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling kent en begrijpt de competenties.

10) Competenties gesproken taal.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

Eindbesluit

 • 1) Competenties werkhouding.

 • 2) Competenties teamwerking.

 • 3) Competenties klant.

 • 4) Competenties handverzorging.

 • 5) Competenties voetverzorging.

 • 6) Competenties gelaatsverzorging.

 • 7) Competenties lichaamsverzorging.

 • 8) Competenties verslaggeving.

 • 9) Competenties reflectie en feedback.

 • 10) Competenties gesproken taal.

 • Motivering eindresultaat:

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.