Eindevaluatie

1) Competenties werkhouding.

 • De leerling werkt veilig.

 • De leerling werkt hygiënisch.

 • De leerling werkt ergonomisch.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • Leerling vertoont een positieve, leergierige houding.

 • De leerling kan een planning maken en opvolgen.

 • De leerling is stipt.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

2) Competenties teamwerking.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

3) Competenties verzorgend handelen.

 • De leerling heeft de juiste informatie om te werken volgens het stappenplan.

 • De leerling past de aangeleerde technieken toe.

 • De leerling heeft oog voor de volledige nazorg.

4) Competenties zorgvrager.

 • De leerling vertoont empathie, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

 • De leerling praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

 • De leerling biedt op regelmatige tijdstippen en na overleg met de mentor, creatieve activiteiten aan, aangepast aan de doelgroep.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • De leerling stimuleert de zorgvrager op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met de familie/bezoekers/ouders van de zorgvrager.

5) Competenties woon- en leefklimaat.

 • De leerling past de aangeleerde technieken toe.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling draagt de nodige zorg voor het linnnen.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

 • De leerling kan aangepaste maaltijden bereiden en/of afwerken.

 • De leerling werkt mee aan een aangename sfeer in het woon- en leefklimaat van de zorgvrager: bediening eten, brengt versiering aan, ...

6) Competenties verslaggeving.

 • De leerling maakt tijdig volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling heeft wekelijks een verzorgde stagemap bij.

 • De leerling vult agenda en urenlijst correct in.

 • Schriftelijke voorbereidingen van activiteiten worden één week vooraf besproken met de mentor.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback ivm verslagen.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

7) Competenties reflectie en bijsturing.

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling kent en begrijpt de competenties.

8) Competenties gesproken taal.

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

Eindbesluit

 • 1) Competenties werkhouding.

 • 2) Competenties teamwerking.

 • 3) Competenties verzorgend handelen.

 • 4) Competenties zorgvrager.

 • 5) Competenties woon- en leefklimaat.

 • 6) Competentie verslaggeving.

 • 7) Competenties reflectie, bijsturing en feedback.

 • 8) Competenties gesproken taal.

 • Motivering eindresultaat:

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.