Tussentijdse evaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • De leerling kan het werk plannen en combineert deeltaken.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd

 • Leerling vertoont een positieve houding

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • Hij/zij kent de werking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling draait mee als een volwaardig teamlid.

 • De leerling stelt zich collegiaal op t.o.v. andere teamleden.

 • Verantwoording eindevaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • De leerling heeft volledig inzicht in de verzorgende taken. Taken worden hygiënisch toegepast.

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte, veilige, hygiënische en handige manier. Hij/zij durft om hulp te vragen om zichzelf te verbeteren.

 • De leerling gebruikt hulpmiddelen en tilapparatuur op correcte manier om de zorgvrager te verplaatsen.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • De leerling vertoont een empathische houding.

 • De leerling praat voldoende en correct met de zorgvrager.

 • De leerling reageert op gepaste wijze en structurerend op storend en ongepast gedrag.

 • De leerling toont waardering, moedigt aan en stimuleert de zelfredzaamheid.

 • De leerling heeft een gepast contact met familie en bezoekers van de zorgvrager.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

5) Competenties met betrekking tot het woon- en leefklimaat

 • De leerling heeft inzicht in de huishoudelijke taken en voert ze uit.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

 • De leerling werkt mee aan een huiselijke en warme sfeer, bediening tijdens het eten, brengt versiering aan, ....

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie op vlak van verslaggeving

 • De leerling maakt volledige en correcte verslagen.

 • De leerling kan zich houden aan de opgelegde tijdslimiet voor het maken van de verslagen.

 • De leerling vult agenda en urenlijst correct in en biedt de feedbacklijst aan de mentor aan.

 • De leerling maakt verslagen die getuigen van werkinzicht.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competenties over reflectie en bijsturing

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties, kent zijn zwakke en sterke kanten.

 • De leerling verbetert de zwakke competenties door zich in te zetten.

 • De leerling formuleert leerpunten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • De leerling gebruikt de juiste lidwoorden.

 • De leerling praat op een correcte en verstaanbare wijze.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

9) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

 • De leerling schrijft een volledig en correct verslag ( zinsbouw).

 • De leerling schrijft de juiste lidwoorden en schrijft hoofdletters.

 • De leerling leest zijn verslagen na en verbetert spelling en zinsbouw indien niet correct.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Bespreking tussentijdse evaluatie

 • Leerling:

 • Stagebegeleider:

 • Stagementor:

Eindevaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • De leerling kan het werk plannen en combineert deeltaken.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd

 • Leerling vertoont een positieve houding

 • Verantwoording eindevaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • Hij/zij kent de werking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling draait mee als een volwaardig teamlid.

 • De leerling stelt zich collegiaal op t.o.v. andere teamleden.

 • Verantwoording eindevaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • De leerling heeft volledig inzicht in de verzorgende taken. Taken worden hygiënisch toegepast.

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte, veilige, hygiënische en handige manier. Hij/zij durft om hulp te vragen om zichzelf te verbeteren.

 • De leerling gebruikt hulpmiddelen en tilapparatuur op correcte manier om de zorgvrager te verplaatsen.

 • Verantwoording eindevaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • De leerling vertoont een empathische houding.

 • De leerling praat voldoende en correct met de zorgvrager.

 • De leerling reageert op gepaste wijze en structurerend op storend en ongepast gedrag.

 • De leerling toont waardering, moedigt aan en stimuleert de zelfredzaamheid.

 • De leerling heeft een gepast contact met familie en bezoekers van de zorgvrager.

 • Verantwoording eindevaluatie:

5) Competenties met betrekking tot het woon- en leefklimaat

 • De leerling heeft inzicht in de huishoudelijke taken en voert ze uit.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

 • De leerling werkt mee aan een huiselijke en warme sfeer, bediening tijdens het eten, brengt versiering aan, ....

 • Verantwoording eindevaluatie:

6) Competentie op vlak van verslaggeving

 • De leerling maakt volledige en correcte verslagen.

 • De leerling kan zich houden aan de opgelegde tijdslimiet voor het maken van de verslagen.

 • De leerling vult agenda en urenlijst correct in en biedt de feedbacklijst aan de mentor aan.

 • De leerling maakt verslagen die getuigen van werkinzicht.

 • Verantwoording eindevaluatie:

7) Competenties over reflectie en bijsturing

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties, kent zijn zwakke en sterke kanten.

 • De leerling verbetert de zwakke competenties door zich in te zetten.

 • De leerling formuleert leerpunten.

 • Verantwoording eindevaluatie:

8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • De leerling gebruikt de juiste lidwoorden.

 • De leerling praat op een correcte en verstaanbare wijze.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording eindevaluatie:

9) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

 • De leerling schrijft een volledig en correct verslag ( zinsbouw).

 • De leerling schrijft de juiste lidwoorden en schrijft hoofdletters.

 • De leerling leest zijn verslagen na en verbetert spelling en zinsbouw indien niet correct.

 • Verantwoording eindevaluatie:

Eindbesluit

 • 1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • 2) Competenties over het werken in team.

 • 3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • 4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • 5) Competenties met betrekking tot het woon- en leefklimaat

 • 6) Competentie op vlak van verslaggeving

 • 7) Competenties over reflectie en bijsturing

 • 8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • 9) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

 • Motivering eindresultaat:

 • De competentie met betrekking tot de volgende groepen werd onvoldoende bereikt. Om voor stage te kunnen slagen op het einde van dit schooljaar dien je tijdens je volgende stage aan te tonen dat je ook deze competenties bereikt hebt.

 • Besluit'

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.