1. Persoonlijke hygiëne medewerkers

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen, conform protocol van het MCH.

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden.

Nagels zijn kortgeknipt en schoon.
Er wordt geen nagellak gedragen.
Er worden geen kunstnagels gedragen.

Haar is kortgeknipt of opgestoken.
Haar is schoon.
Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

Schoenen zijn schoon en kunnen gereinigd worden.

Overig.

Verbeteradvies.

2. Handhygiëne medewerkers

In alle spreekkamers is een handenwasgelegenheid.

Handhygiëne wordt toegepast op de vijf momenten (WHO) bij patiëntgebonden werkzaamheden:
- voor patiëntencontact
- voor schone en/of aseptische handelingen
- na patiëntencontact
- na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen
- na contact met de directe omgeving van de patiënt.

Flacons van zeep en handenalcohol zijn voorzien van datum van opening en datum houdbaar tot.

Handdesinfectie techniek wordt zodanig uitgevoerd dat geen enkel onderdeel van de hand en pols vergeten wordt. Denk aan vingertoppen, tussen de vingers en de duimen.

Handschoenen worden uitsluitend patiëntgebonden gebruikt.

Overig.

Verbeteradvies.

3. Spreekkamer

Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

Luchtroosters zijn stofvrij.

Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

Werkbladen zijn schoon en afgekit.

Op alle spreekkamers zijn faciliteiten voor handdesinfectie.

Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

Geen materialen die er niet thuishoren.

Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

Kasten zijn vrij van stof.

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

Bak voor medisch afval aanwezig, afgesloten met deksel.

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

Overig.

Verbeteradvies.

4. Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/medicijnruimte

Muren en plafond zijn onbeschadigd.

Vloeren zijn glad, ondoordringbaar en onbeschadigd.

Luchtroosters zijn stofvrij.

Ruimte is schoon en vrij van stof.

Linnenkar met deksel met voetbediening aanwezig.

Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de ruimte.

De ruimte staat niet in direct contact met de buitenlucht.

Opslag van steriele materialen in afsluitbare kasten.

In verband met mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten steriele medische hulpmiddelen vrij staan van vloer, wanden en plafond.

Steriele en niet steriele producten liggen (zoveel mogelijk) gescheiden opgeslagen.

Kasten zijn vrij van stof.

Geen opslag op de grond of op de kasten.

Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

Steriele medische hulpmiddelen mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen
(Schimmels en sporen).

Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om steriele medische hulpmiddelen bij elkaar te houden.

Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd en gedocumenteerd.

Er zijn geen verlopen producten aanwezig.

Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op producten/medicatie.

Verpakkingen zijn onbeschadigd.

Koelkast aanwezig voor opslag medicatie bevat geen andere materialen dan medicijnen.

Koelkast is voorzien van afleesbare thermostaat en de temperatuur wordt dagelijks gedocumenteerd.

Er zijn periodieke reinigingsafspraken voor de opslagkasten van de steriele medische hulpmiddelen en documentatie.

Overig.

Verbeteradvies.

5. Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

Materialen zijn schoon en vrij van stof.

Er zijn afspraken over periodieke reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur en documentatie hiervan.

Alcohol 70% aanwezig voor kleine oppervlaktes, apparatuur en instrumentarium.

Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van datum van openen en houdbaar tot.

Geen desinfectantia of reinigers die niet zijn toegestaan.

Overig.

Verbeteradvies.

6. Aanmeldbalie

De werkoppervlakten zijn visueel schoon en stofvrij.

Meubilair is visueel schoon , onbeschadigd en goed reinigbaar.

Er worden uitsluitend administratieve handelingen verricht.

Er zijn afspraken over eten en drinken bij de balie.

Er is geen gezamenlijke snoeppot aanwezig.

Overig.

Verbeteradvies.

7. Isolatie

Bij iedere patiënt wordt gecheckt of er risico is op BRMO/MRSA dragerschap. De 6 vragen zijn gesteld en worden geregistreerd in HiX.

Disposable schorten zijn aanwezig.

Mutsen zijn aanwezig.

Handschoenen zijn aanwezig.

Mondneusmaskers zijn aanwezig voor diverse soorten isolaties. Chirurgisch mondneusmasker, FFP1 en FFP2 mondneusmasker.

Verpleegkundigen weten waar ze het isolatieprotocol in iProva kunnen vinden.

Overig.

Verbeteradvies.

Endoscopen

De werkwijze voor voorreinigen is in een protocol vastgelegd: "aanleveren van vuile scoop aan CSD"

Scopen worden door gebruikte afdeling doorgespoten/-zogen en afgenomen om ergste verontreinigingen weg te nemen

Transportbakken zijn altijd geborgd

Gedesinfecteerde bakken worden zodanig bewaard, dat geen risico op contaminatie aanwezig is

Transportbakken met gedesinfecteerde scopen worden op vaste locatie afgeleverd.
Er is geborgd dat ze niet zonder toezicht blijven staan.
In afgesloten kast/ruimte

Transportbakken met vuile scopen: Er is geborgd dat ze niet zonder toezicht blijven staan.
In afgesloten kast/ruimte

Kasten en karren voor opslag scopen hebben een duidelijk zichtbaar scheiding schoon/vuil

De kasten zien er schoon uit

Scopen worden volgens FIFO gebruikt

Scopen blijven tot gebruik opgeslagen (in geborgde bak of in droogkast)

De droogkast wordt onderin (lekbakje) dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd conform protocol

De droogkast wordt minimaal éénmaal per maand huishoudelijk gereinigd en gedesinfecteerd. Schema van reinigen is aanwezig en afgetekend

De scoop wordt met gedesinfecteerde handen gehanteerd

Bij elke droogkast is een logboek aanwezig

Er wordt gebruik gemaakt van een automatisch track en tracesysteem voor zowel het reinigings-, desinfectie- en droogproces, als voor de koppeling van patiëntengegevens aan gebruikt scoop

Er wordt gebruik gemaakt van kant en klare gel in een eenmalige verpakking bij cystoscopie

Overig

Verbeteradvies

Deskundigheid personeel

Medewerkers zijn geschoold in de omgang met flexibele endoscopen

Medewerkers hebben vrije toegang tot protocollen, handboeken, procedures etc

Medewerkers krijgen bij- en nascholing

Er vindt individuele toetsing plaats

Overig

Verbeteradvies

Spoelvloeistoffen

Spoelvloeistoffen zijn steriel en hebben de houdbaarheidsdatum niet overschreden

Voor iedere patiënt wordt een nieuwe steriele aansluitslang gebruikt en een nieuwe zak steriele spoelvloeistof.

Er wordt gebruik gemaakt van een gesloten systeem om de vloeistof in de blaas te brengen

Afvoer van spoelvloeistoffen:
Er wordt gebruik gemaakt van een afsluitbaar gesloten systeem, waarbij terugslag niet mogelijk is.

Overig

Verbeteradvies

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.