Informatie

 • Document Nr.

 • Incidentnummer: (Datum en tijd aan elkaar. Tevens invoer korte omschrijving: wegnummer en actie)

 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat District Limburg Iov Mourik Limburg

 • Uitgevoerd op

 • Follow up acties?

Melding

1.) Start Call sheet

 • Meldingstijd

 • Melding ontvangen van ?<br>(In notitieveld Naam en telefoonnummer noteren)

 • Type melding (opgave melder):

2.) Melding

  Toevoegen mutatie tekstwagen A2 Spitstrook HRL
 • Selecteer aanpassing Tekstwagen

 • Selectie schakeling

 • Nadere informatie irt handmatig schakelen (Standaard online)

 • Tekstwagen aangepast op

 • Toevoegen overige melding
 • Beschrijf de melding/activiteit

 • Ondernomen acties vanuit T&M

 • Optioneel foto's

 • Is de melding afgewerkt? Bij "Nee" follow up actie maken (klik op +)

 • Eindtijd afmelding (100%) (Eindtijd is de tijd dat de Call is afgemeld bij Call melder)

Verkeersmaatregelen

3.) Locatiebepaling

 • Nadere gegevens mbt. Melding (locatiebepalingen)

 • Op welke rijksweg is het incident, storing en/of melding?

 • Overige locatie:

 • Rijrichting incl. Hectometering ?<br>(Na selectie hoofdrijbaan hectometering invoeren in notitieveld)

 • Extra informatie irt incident lokatie (1 van 3).

 • Extra informatie irt incident lokatie (2 van 3).

 • Extra informatie irt incident lokatie (3 van 3).<br>(Vrije veld om overige info in notitieveld te benoemen)

 • Rijrichting vanaf ... Naar (geef zo exact mogelijke plaatsen namen weer)

 • Optioneel toevoegen detailkaart (Google Mao's KMZ/Imkaart)

4.) Verkeersmaatregel(en)

 • Verkeersmaatregelen op HRR?

 • toevoegen afzetting HRR
 • Inleiding verkeersmaatregel

 • Toe te passen verkeersmaatregel(en)

 • Benoem overige VKM

 • Plaatsbepaling afzetting

 • Overige tekstveld:

 • Verkeersmaatregelen op HRL?

 • toevoegen afzetting HRL
 • Inleiding verkeersmaatregel

 • Toe te passen verkeersmaatregel(en) (1 van 2)

 • Benoem overige VKM

 • Plaatsbepaling afzetting

 • Overige tekstveld:

5.) RST inzet

 • Response Team inzet?

 • Inzet op Hoofdrijbaan Rechts

 • inzet verkeersmaatregelen HRR
 • Inzet verkeersmaatregelen HRR?

 • Overige verkeersmaatregelen:

 • Inzet op Hoofdrijbaan Links

 • inzet verkeersmaatregelen HRR
 • Inzet verkeersmaatregelen HRL?

 • Overige verkeersmaatregelen:

6.) Aanvullende inzet verkeersmaatregel(en):

 • Inzet omleiding(en)?

 • Omleiding
 • Benoem rijbaan

 • Benoem scenario nummer omleidingsroute (zie A3 roadboek T&M)

 • Inzet tekstwagen(s)

 • Tekstwagen
 • Benoem rijbaan

 • Benoem scenario of tekst.

 • Inzet mobilights

 • Mobilights
 • Benoem rijbaan

 • Aantal:

 • Calamiteitenschem (vanaf depot MG Echt)

 • Calamiteitenscherm
 • Calamiteitenscherm toegepast?

 • Overige verkeersvoorzieningen:

 • Overige voorzieningen
 • Beschrijf overige verkeersvoorzieningen:

Specificatie schade / incident

7.) Schade melding aan;

  5.4.2 mutatie aan bebording / bewegwijzering
 • Zijn er mutaties voor 5.4.2.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.4 faunaraster
 • 5.4.3 mutatie aan berm
 • Zijn er mutaties voor 5.4.3.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.3 berm
 • 5.4.3. mutatie aan Faunaraster
 • Zijn er mutaties voor 5.4.4.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • geen label
 • 5.4.5. mutatie aan gebouwen
 • Zijn er mutaties voor 5.4.5?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.5 gebouwen
 • 5.4.6. mutatie aan geleiderailconstructies
 • Zijn er mutaties voor 5.4.6.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.6 geleiderail
 • 5.4.7. mutatie aan HWA (hemelwaterafvoer)
 • Zijn er mutaties voor 5.4.7. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.7 hemelwaterafvoer
 • 5.4.8. mutatie aan kunstwerk(en)
 • Zijn er mutaties voor 5.4.8. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.8 kunstwerken
 • 5.4.9 mutatie aan verharding(en)
 • Zijn er mutaties voor 5.4.9. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.9 verhardinge
 • 5.4.10. mutatie aan OV en tech. installaties
 • Zijn er mutaties voor 5.4.10. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.10 ov en technische installaties
 • 5.4.11. mutatie aan wegmarkering
 • Zijn er mutaties voor 5.4.11.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.11 wegmarkering

Afronding Call sheet

8.) inzet Response Team

 • Inzet response team?

 • Selectie inzet vanaf

 • vertrek vanaf?

 • Vertrektijd vanaf Kazerne:

 • Start/aankomst tijd op locatie:

 • Eindtijd op locatie:

 • vervolg bestemming?

 • Terugkomst tijd op Kazerne:

Call sheet opgesteld door?

 • RST coördinator Traffic & More (naam en paraaf)

Besteksposten

Accoderingslijst door OG

Post A inzet materieel inclusief aan-/ afvoerkosten

  post 1A - Hoogwerker
 • Inzet hoogwerker conform contract ?<br>(Reikwijdte 13m en Werkhoogte 20m)<br>

 • Invoer aantal uur inzet hoogwerker (per keer is maximale inzet van 4 uur)

 • Post A12 - Calamiteiten wagen (RST) incl. bediening
 • Inzet calamiteiten auto conform contract ?<br>(Incl. 1 man bediening)

 • Invoer aantal uren inzet (per keer is minimale inzet van 4 uur)

Post B - Overige menskrachten incl. kosten van transport, gereedschappen en klein materiaal

  Post B3 - werknemer / VCNL Verkeersregelaars
 • Inzet werknemer / Verkeersregelaar conform contract ?<br>

 • Inzet aantal werknemer(s) / Verkeersregelaar(s)

 • Invoer aantal uren inzet (per keer , per persoon is de minimale inzet 4 uur)

Post C TBS verkeersmaatregelen conform de CROW publ. 96a/b

  Post C1 - Tekstwagen incl programmeren
 • Inzet tekstwagen conform contract ?<br>

 • Inzet aantal tekstwagen(s)

 • Post C2 TBS verkeersmaatregelen in de berm binnen obstakelvrije zonde op 3,5m uit de kantstree
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C3 - Verkeersmaatregel waarbij vluchtstrook / uitvoegstrook afgezet mbv bestaande signalering
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C4 - Verkeersmaatregel waarbij vluchtstook of in uitvoegstrook afgezet is zonder signalering
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C5 - Verkeersmaatregel waarbij 1 rijstrook is afgezet met bestaande signalering
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C6 - Verkeersmaatregel waarbij 1 rijstrook afgezet is met MRS (mobiele rijstrook signalering)
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C7 - Verkeersmaatregel waarbij 2 rijstroken afgezet zijn met bestaande signalering
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C8 - Verkeersmaatregel waarbij 2 rijstroken zijn afgezet mbv MRS (Mobiele Rijstrook Signalering)
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C9 - rijdende afzetting mbv bestaande signalering
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C10 - Rijdende afzetting zonder bestaande signalering (inzet RAIN)
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C11 - Afsluiten rijstrook of in-/uitvoegstrook op een N-weg
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • Post C12 - Rijdende afzetting op een N-weg
 • Inzet verkeersmaatregel conform contract ?<br>

 • Inzet aantal afzetting(en)

 • (Optioneel) Aanvullende informatie

 • Post C13 - inzet Mobilights
 • Inzet Mobilights conform contract ?<br>

 • Inzet aantal Mobilights

 • Post C14 - Anti zichtscherm (50 meter) incl. alle toebehoren en arbeid
 • Inzet Anti zichtscherm conform contract ?<br>

 • Inzet aantal Anti zichtschermen (per 50 m)

 • Post C15 - Omleidingsroute
 • Inzet Omleidingsroute conform contract ?<br>

 • Inzet aantal Omleidingen

Post F - Verhardingen

  Post F1 - Wegdek reinigen (het reinigen v/d toplaag, goten, kolken en riolering van alle mogelijke verontreinigingen
 • Inzet Wegdekreiniger(s) conform contract ?<br>

 • Inzet aantal Wegdekreiniger(s)

 • Stortkoker worden op basis van stortbonnen verrekend

 • (Optioneel) Aanvullende informatie

 • Post F2 - verrichten van eenvoudige betonreparaties aan wegen ( <1 m2)
 • Inzet betonreparaties conform contract ?<br>

 • Aantal m2 hersteld

 • (Optioneel) Aanvullende informatie

Post I - installaties

  Post I1 - uitwisselen van lichtmast incl. armatuur
 • Mutatie lichtmast conform contract ?<br>

 • Aantal lichtmasten incl. Armatuur vervangen

 • Post I2 - uitwisselen lichtmast zinder armatuur
 • Mutatie lichtmast conform contract ?<br>

 • Aantal lichtmasten vervangen

 • Post I3 - levering lichtmast incl. armatuur
 • Mutatie lichtmast conform contract ?<br>

 • Aantal lichtmasten incl. Armatuur geleverd

Overige leveranties

  Post X0 - overige leveranties
 • Overige mutaties

 • Wat is er extra geleverd

Accodering gevraagde inzet door melder (Rijkswaterstaat)

 • Naam en paraaf voor akkoord melder:

 • Rijkswaterstaat im meldingscode:

 • Datum akkoord verklaring inzet

 • Verzoek om getekende accoderingslijst binnen 24 uur retour te mailen aan calamiteit@trafficandmore.nl
  Indien er besteksposten niet akkoord dan graag dit ook vermelden op bovenstaande lijst.
  Voor eventuele vragen kunt ook contact opnemen met betreffende calamiteitencoördinator van Traffic & More.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.