Audit

Beschrijving van het ongeval

Bij het invullen van deze audit worden er in verschillende vragen gesteld over het door u daarna beschreven (bijna) ongeval. Bij bepaalde invulmogelijkheid is het mogelijk om een foto toe te voegen als toelichting, echter moet er dan wel eerst op de vraag getikt voordat deze optie verschijnt. Daarnaast wordt later in de audit een foto mogelijkheid toegevoegd.

(Bijna) ongeval specificaties

Om welke tijd speelde het (bijna) ongeluk zich af?

Waar vond het (bijna) ongeluk plaats?

Wie was er betrokken?

Soort ongeval

Incidenten

Bijna ongeval

Ongeval

Melding

Tekst en foto mogelijkheid

In het volgende tekstvak kan er een beschrijving worden gegeven van het incident. Om het duidelijker te maken wordt toevoeging van een foto gewaardeerd. Hier wordt een mogelijk voor gegeven.

Voer hier uw beschrijving in

Mogelijkheid om foto toe te voegen
Risico overweging
Op een schaal van 1 (niet ernstig) tot 10 (extreem ernstig, kans op blijvend letsel), hoe zou u dit (bijna) ongeval beoordelen?
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.