Melding

Beschrijving van het ongeval

Soort incident/ongeval

Foto van de situatie

Kort omschrijving van de gebeurtenis

Afronding

Deze melding is opgesteld door:

(Bijna) ongeval specificaties
Om welke tijd speelde het (bijna) ongeluk zich af?
Waar vond het incident en/of het (bijna) ongeval plaats?
Op een schaal van 1 (niet ernstig) tot 10 (extreem ernstig, kans op blijvend letsel), hoe zou u dit (bijna) ongeval beoordelen?

Wie zijn betrokken bij de gebeurtenis?

Afronding

Deze melding is opgesteld door

Datum
Handtekening

Na het afronden van de melding willen we u vragen deze te mailen naar ?????@orioniswalcheren.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen ?????.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.