Titelpagina

 • Naam huismeester

 • Locatie werkplaats

 • Uitgevoerd op

 • Locatie
 • Bij het invullen van deze auditor worden er in verschillende categorieën verschillende vragen gesteld. Deze kunnen ingevuld worden met "Ja", "Nee" of neutraal / geen mening wanneer het niet relevant is met "NVT". Wanneer er behoefte is aan een toelichting kan er gebruik worden gemaakt van een opmerking of een foto om de mening te ondersteunen. Echter moet er dan wel eerst op de vraag getikt voordat deze optie verschijnt.

A. Taken

 • Wordt regelmatig in ongunstige lichaamshoudingen gewerkt?

 • Wordt er vaak en / of zwaar getild?

 • Is er sprake van het gedurende langere tijd (> 2 uur) uitvoeren van repeterende bewegingen (> 5 keer per minuut)?

 • Is er genoeg afwisseling in werkzaamheden?

 • Vereisen de werkzaamheden een grote mobiliteit?

B. Ruimte

B1. Agressie & geweld

 • Heeft u ooit te maken gehad met verbale (bv. schelden, schreeuwen) agressie?

 • Heeft u ooit te maken gehad met fysieke (bv. duwen, vernielen) agressie?

 • Heeft u ooit te maken gehad met psychische (bv. chanteren, bedreigen) agressie?

 • Uw werkruimte bevindt zich op een open plek die makkelijk te bereiken of te zien is?

 • Heeft u de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?

 • Heeft u huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en bewoners zich moeten houden?

 • Heeft u voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?

 • Voelt u uw veilig op uw werkplek?

 • Is er bij de inrichting van het gebouw en de werkplek rekening gehouden met het voorkomen van seksuele intimidatie of agressie en geweld tegen werknemers?

B2. Werkplekinstelling

 • Zijn er voldoende/doeltreffende maatregelen genomen om een slechte werkhouding tgv een niet ergonomisch ingerichte werkplek te voorkomen, dan wel te beperken?

 • Zijn alle handelingen, materialen en producten binnen handbereik van u?

 • Is er voldoende opbergruimte?

 • Bent u tevreden met uw werkplek?

 • Is de positie van de werkplek naar wens?

 • Is de werkplaats netjes afgewerkt? (geen sprake van bv gaten/ schuren in de vloer of muren)

 • Zijn er in de werkruimte voldoende daglicht- en/of uitzichtopeningen aanwezig?

 • Is er voldoende licht op de werkplek voor het uitvoeren van de taak?

 • Wordt het werk gehinderd door een verkeerde lichtinvalsrichting?

 • Is er een voor de werknemer en zijn werk geschikte tafel aanwezig?

 • Is het beeldscherm qua afstand, hoogte en kijkhoek goed opgesteld?

 • Is er voldoende ruimte in het werkvertrek voor de werknemer?

 • Zijn er arbeidsmiddelen aanwezig voor nodige reparatie?

B3. Schoonmaakmiddelen

 • Is er sprake van blootstelling aan biologische agentia of gevaarlijke stoffen?

 • Zijn er voldoende middelen aanwezig om verantwoordelijk met de schoonmaakmiddelen om te gaan?

 • Zijn de schoonmaakmiddelen goed opgeborgen?

 • Zijn de risico’s van de gevaarlijke stoffen bij de bewoners bekend?

 • Staan bussen, flessen enz. met gevaarlijke stoffen geopend in de opslagruimte?

 • Zijn er genoeg middelen, zoals doeken, om gemorste stoffen op te ruimen?

 • Zijn chemicaliën en brandstoffen op een veilige wijze opgeslagen en voorzien van adequate aanduidingen?

B4. Binnenklimaat

 • Is de temperatuur naar wens / aan te passen naar wens?

 • Is de temperatuur naar uw mening te hoog?

 • Is de temperatuur naar uw mening te laag?

 • Is het goed gesteld met de luchtvochtigheid?

 • Is er op uw werkplek sprake van tocht?

 • Heeft u op uw werkplek geregeld last van een droge of geïrriteerde huid?

 • Heeft u op uw werkplek geregeld last van geïrriteerde of branderige ogen?

 • Wordt het binnenklimaat als comfortabel ervaren?

B5. Geluid

 • Is er sprake van overlast?

 • Is een plan van aanpak opgesteld en wordt dit plan uitgevoerd om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken?

 • Ondervindt men hinder van geluid, waardoor de aandacht van de taakuitvoering wordt afgeleid?

 • Wordt u in uw concentratie gestoord door het geluid op de werkplek?

B6. Psychosociale arbeidsbelasting

 • Wordt er bij beeldschermwerk ten minste na elke 2 uur 10 minuten gepauzeerd?

 • Heeft u afwisseling in hun werk?

 • Wordt er regelmatig (minimaal enkele malen per dag) ten behoeve van bewoners overlegd?

B7. (Brand)veiligheid

 • Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand? 

 • Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten? 

 • Zijn de gang en de trap vrij van obstakels? 

 • Zijn er voldoende EHBO- en andere voorzieningen (brancard, vouwbed) en/of reddingsmiddelen aanwezig?

 • Zijn er voldoende brandblusmiddelen, zijn deze goed onderhouden, voldoende zichtbaar en bereikbaar?

 • Zijn er adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en noodvoorzieningen aanwezig?

Afsluiting

 • Naam

 • Functie

 • Datum van handtekening

 • Handtekening

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.