centrale opslag

Locatie naam

Add media

SMH zijn opgeslagen in voorraadkast.

De voorraadkast is een stofvrije kast

De voorraadkast is afgesloten.

De kast is van goed te reinigen materiaal. (Geen onbewerkt hout, roest of grove beschadiging )

Steriele en niet steriele goederen in gescheiden opslag.

(Steriele) vloeistoffen liggen gescheiden van andere steriele materialen.

(Steriele) vloeistoffen liggen bij gecombineerde opslag onder de andere materialen / zijn gescheiden door lekbakken met voldoende inhoud.

First in first out wordt gehanteerd.

Verhouding voorraad en verbruik is in evenwicht

Zijn verpakking in tact (let op vervuiling, veroudering, geopende verpakking, met pen beschreven enz)

Voorzien van geldige expiratie datum

Opslag medium is schoon

De SMH zijn gescheiden van etens en drinkwaren

Geopende / aangebroken vloeistof is korter dan 24 uur geleden in gebruik genomen

Geopende / aangebroken vloeistof is voorzien van datum en tijd

Worden SMH op een juiste wijze gescheiden ( geen touw, elastiek, paperclip, nietje, plakband)

Komen lotnummer en vervaldatum van de verpakking overeen met de vermelde gegevens op het artikel.

Is de verhouding tussen aantal en beschikbare ruimte in orde

Zijn er maandelijkse aftekenlijsten aanwezig?

Zijn alle voorgaande maanden afgetekend.

Opmerkingen

Add media

centrale opslag

Locatie naam

Add media

SMH zijn opgeslagen in voorraadkast.

Add media

De voorraadkast is een stofvrije kast

Add media

De voorraadkast is afgesloten.

Add media

De kast is van goed te reinigen materiaal. (Geen onbewerkt hout, roest of grove beschadiging )

Add media

Steriele en niet steriele goederen in gescheiden opslag.

Add media

(Steriele) vloeistoffen liggen gescheiden van andere steriele materialen.

Add media

(Steriele) vloeistoffen liggen bij gecombineerde opslag onder de andere materialen / zijn gescheiden door lekbakken met voldoende inhoud.

Add media

First in first out wordt gehanteerd.

Add media

Verhouding voorraad en verbruik is in evenwicht

Add media

Zijn verpakking in tact (let op vervuiling, veroudering, geopende verpakking, met pen beschreven enz)

Add media

Voorzien van geldige expiratie datum

Add media

Opslag medium is schoon

Add media

De SMH zijn gescheiden van etens en drinkwaren

Add media

Geopende / aangebroken vloeistof is korter dan 24 uur geleden in gebruik genomen

Add media

Geopende / aangebroken vloeistof is voorzien van datum en tijd

Add media

Worden SMH op een juiste wijze gescheiden ( geen touw, elastiek, paperclip, nietje, plakband)

Add media

Komen lotnummer en vervaldatum van de verpakking overeen met de vermelde gegevens op het artikel.

Add media

Is de verhouding tussen aantal en beschikbare ruimte in orde

Add media

Opmerkingen

Add media

verbandkar, infuuskar, toepassings bakken

Locatie naam

Add media

Is de bovenkant van de wagen afgedekt

Is de voorraad beperkt tot een gebruik < 24 uur

Staat de kar / bak in een ruimte met voldoende toezicht

Is de ruimte waar de kar / bak staat een schone ruimte. ( geen vuil opslag, tapwater, afvoer ed)

Is het opslag medium schoon

De steriele materialen zijn voorzien van een nog geldige expiratie datum

SMH en vloeistoffen zijn gescheiden van etens en drinkwaren

De verpakkingen zijn nog intact (bv infuuszak, / gazen niet geopend, niet met pen beschreven)

Zijn geopende steriele vloeistoffen voorzien van een datum en tijd

Zijn geopende steriele vloeistoffen korter dan 24 uur geleden in gebruik genomen

Worden SMH op een juiste manier gebundeld / gescheiden (geen touw, elastiek, paperclip, nietje, plakband )

Is de verhouding tussen aantal en beschikbare ruimte in orde (een la mag niet te vol liggen i.v.m. beschadiging van verpakking )

Komen lotnummer en vervaldatum van de verpakking overeen met de vermelde gegevens op het artikel

Is het opslag medium voorzien van een maandelijkse aftekenlijst

Zijn op de aftekenlijst alle voorgaande maanden afgetekend.

Opmerkingen:

Add media

verbandkar, infuuskar, toepassings bakken

Locatie naam

Add media

Is de bovenkant van de wagen afgedekt

Add media

Is de voorraad beperkt tot een gebruik < 24 uur

Add media

Staat de kar / bak in een ruimte met voldoende toezicht

Add media

Is de ruimte waar de kar / bak staat een schone ruimte. ( geen vuil opslag, tapwater, afvoer ed)

Add media

Is het opslag medium schoon

Add media

De steriele materialen zijn voorzien van een nog geldige expiratie datum

Add media

SMH en vloeistoffen zijn gescheiden van etens en drinkwaren

Add media

De verpakkingen zijn nog intact (bv infuuszak, / gazen niet geopend, niet met pen beschreven)

Add media

Zijn geopende steriele vloeistoffen voorzien van een datum en tijd

Add media

Zijn geopende steriele vloeistoffen korter dan 24 uur geleden in gebruik genomen

Add media

Worden SMH op een juiste manier gebundeld / gescheiden (geen touw, elastiek, paperclip, nietje, plakband )

Add media

Is de verhouding tussen aantal en beschikbare ruimte in orde (een la mag niet te vol liggen i.v.m. beschadiging van verpakking )

Add media

Komen lotnummer en vervaldatum van de verpakking overeen met de vermelde gegevens op het artikel

Add media

Opmerkingen:

Add media
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.